Terug naar overzicht

Vrijwilliger uit Assen

Anonieme profiel foto

Ik werk graag met mensen

Ik ben Jack Kasada afkomstig uit Irak. Bijna 30 jaar in Nederland bevestigd.
24 jaar werkzaam in het voorgezet onderwijs als docent natuur en wiskunde.
Ik zit ruim een jaar ziek thuis.
\"ziekteverlof\". In het kader van re-integratie spoor (2) moet ik ergens inschrijven voor werk/ met laag drempel. Ik dacht aan vrijwilligerswerk/ tijdelijk tot ik beter gaan voelen dat ik gaan solliciteren voor een betaald werk.
Het is voor een bepaalde (korte) periode bedoeld. Het kan er tussen 3 â 6 maanden zijn maar dat kan wat korter of langer zijn dat hangt er van af hoe mijn gezondheid dat toelaat en of ik met een nieuwe baan ergens starten.
  • Periode: 3 tot 6 maanden.
  • Werksoorten: Kunst en cultuur, Natuur en milieu, Onderwijs en educatie, Sociaal-cultureel werk.
  • Doelgroepen: Jongeren 12 tot 16 jaar, Jongeren 16 tot 23 jaar, Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Ouderen, Ouderen 55+, Mensen met een migratieachtergrond.
  • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding, Administratie, kantoor en baliewerk, Bezoekwerk, Coaching en mentoring, Computer, website, ICT, Culturele en creatieve activiteiten, Educatief werk, Maatjeswerk, persoonlijke aandacht, Taalondersteuning, Vervoer.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!