Terug naar overzicht

Wie komt de RCPA versterken?


Wie komt de RCPA versterken?


De Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA) is op zoek naar 2 nieuwe leden. De raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B en W op het gebied van het sociale domein: zorg, welzijn, werk en inkomen.


 


Sinds de decentralisatie van de AWBZ naar WMO en Jeugdwet 2015 is het belang van de RCPA voor de cliënt sterk toegenomen. De gemeente Assen doet enorm haar best om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, maar hoe ervaren juist de meest kwetsbare inwoners dat?


We gebruiken daarbij onze eigen ervaringen, luisteren naar buren, familie, vrienden.


 


Vanuit dit perspectief zijn we op zoek naar leden die ervaring, c.q. affiniteit hebben met de aandachtsgebieden: • Zorg, met name de zorg voor inwoners die gebruik maken van de WMO c.q. de WLZ

 • Jeugd/Jeugdzorg


 


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die beschikken over: • ervaring op het gebied van zorg of onderwijs; dit kan eigen ervaring zijn, maar ook ervaringen van bijvoorbeeld familie, vrienden of vanuit het werk

 • een maatschappelijk netwerk

 • betrokkenheid/verantwoordelijkheidsgevoel bij kwetsbare groepen in de eigen woonomgeving

 • een onafhankelijke opstelling 


 


De vergaderingen van de RCPA verlopen in een plezierige en ontspannen sfeer.


 


Het lidmaatschap van de RCPA kost je circa 4 uur per week, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.


 


We zouden als raad graag wat meer divers van samenstelling worden en zien daarom graag jonge mensen vanuit alle lagen van de Asser bevolking deelnemen, maar zeker ook actieve ouderen zijn van harte welkom.


Wil je iets doen om de stem van Assenaren te laten horen? Kom bij de RCPA!


Ingewikkeld is het niet, maar zeker zinvol en je merkt wat de gemeente Assen voor haar inwoners doet.


 


Interesse?


Je kunt  je  belangstelling voor deze functie kenbaar maken door een mail te sturen met je motivatie en bij voorkeur een kort CV,  aan assenclientenraad@gmail.com.


Meer informatie kun je vinden op www.rcp-assen.nl

 • Start datum: 27-01-2023
 • Aantal vrijwilligers gezocht: 2
 • Locatie: Assen
 • Werksoorten: Hulpverlening, Onderwijs en educatie, Sociaal-cultureel werk.
 • Doelgroepen: Iedereen, Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Ouderen.
 • Activiteiten: Bestuur, Informatie- en advieswerk, Toezicht en beheer, Voorlichting.
RCPA logo

RCPA

Wie komt de RCPA versterken?

De Raad voor Cliëntenparticipatie Assen (RCPA) is op zoek naar 2 nieuwe leden. De raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen en adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B en W op het gebied van het sociale domein: zorg, welzijn, werk en inkomen.

Sinds de decentralisatie van de AWBZ naar WMO en Jeugdwet 2015 is het belang van de RCPA voor de cliënt sterk toegenomen. De gemeente Assen doet enorm haar best om alle inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen, maar hoe ervaren juist de meest kwetsbare inwoners dat?
We gebruiken daarbij onze eigen ervaringen, luisteren naar buren, familie, vrienden.

Vanuit dit perspectief zijn we op zoek naar leden die ervaring, c.q. affiniteit hebben met de aandachtsgebieden:
• Zorg, met name de zorg voor inwoners die gebruik
maken van de WMO c.q. de WLZ
• Jeugd/Jeugdzorg

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die beschikken over:
• ervaring op het gebied van zorg of onderwijs; dit
kan eigen ervaring zijn, maar ook ervaringen van
bijvoorbeeld familie, vrienden of vanuit het werk
• een maatschappelijk netwerk
• betrokkenheid/verantwoordelijkheidsgevoel bij
kwetsbare groepen in de eigen woonomgeving
• een onafhankelijke opstelling

De vergaderingen van de RCPA verlopen in een plezierige en ontspannen sfeer.

Het lidmaatschap van de RCPA kost je circa 4 uur per week, waar een vrijwilligersvergoeding tegenover staat.

We zouden als raad graag wat meer divers van samenstelling worden en zien daarom graag jonge mensen vanuit alle lagen van de Asser bevolking deelnemen, maar zeker ook actieve ouderen zijn van harte welkom.
Wil je iets doen om de stem van Assenaren te laten horen? Kom bij de RCPA!
Ingewikkeld is het niet, maar zeker zinvol en je merkt wat de gemeente Assen voor haar inwoners doet.

Interesse?
Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door een mail te sturen met je motivatie en bij voorkeur een kort CV, aan assenclientenraad@gmail.com.

Meer informatie kun je vinden op www.rcp-assen.nl

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!