Terug naar overzicht

Wandelvereniging zoekt enthousiaste bestuursleden!

Bewegen is goed! Wandel mee!


En ... geef je op als bestuurslid van de Wandelvereniging Park Diepstroeten.


Jazeker, ook voor bewoners van Vanboeijen is bewegen goed. Het is echter niet altijd eenvoudig voor hen om alleen aan de wandel te gaan, omdat ze daar vaak begeleiding bij nodig hebben. Daarom is al heel lang geleden een Wandelvereniging Park Diepstroeten opgericht waar bewoners van Vanboeijen lid van kunnen worden. Er zijn nu 42 bewoners van Vanboeijen lid van deze wandelvereniging.


Jenny Klok, medewerkster van Vanboeijen, is de drijvende kracht achter deze wandelvereniging en zij gaat binnenkort met pensioen. Met het pensioen van Jenny heeft ook het huidige bestuur van de wandelvereniging aangegeven te gaan stoppen. De Wandelvereniging Park Diepstroeten heeft dus een nieuw bestuur nodig.


De wandelvereniging heeft 42 leden en er worden jaarlijks 8 wandeltochten gelopen, altijd op een zaterdag. Er zijn maar liefst zo’n 30 trouwe vrijwilligers die de bewoners tijdens deze wandeltochten begeleiden. De wandelvereniging kan voor hulp ook een beroep doen op de vrijetijdscoach van Vanboeijen.


Het is belangrijk dat deze wandelverenging blijft bestaan en dat kan alleen als er een nieuw bestuur komt. We zijn op zoek naar mensen (medewerkers en/of verwanten) die bestuurslid willen worden van de wandelvereniging Park Diepstroeten. Het is niet heel veel (vrijwilligers)werk; het betreft 8 wandeltochten per jaar, er zijn veel vrijwilligers die meelopen, er ligt een draaiboek en hulp van de vrijetijdscoach.


Voel jij hiervoor of ken je iemand die dit mogelijk zou willen? Meld je dan aan!


De praktische zaken


We heten je graag welkom bij Vanboeijen en willen dit netjes doen. Daarom onderteken je als vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst en vragen wij je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren.
Als vrijwilliger ontvang je twee keer per jaar ons relatieblad ‘Boeijend Nieuws’ en je kunt, als je dat wilt, ook op de hoogte blijven van de organisatie door je aan te melden voor het sociaal intranet ‘Samen Vanboeijen’. Op de locatie waar je vrijwilligerswerk doet, kunnen ze je daar meer over vertellen.


Verzekeren en vergoeden


Vanboeijen zorgt voor een WA-verzekering en een onkostenvergoeding voor mensen die vrijwilligerswerk bij Vanboeijen doen. En je kunt de gereden kilometers declareren.

  • Start datum: 07-11-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 3
  • Locatie: Hendrik van Boeijenlaan 5, Assen
  • Werksoorten: Gezondheidszorg, Natuur en milieu, Sport en recreatie.
  • Doelgroepen: Iedereen.
  • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding.
Vanboeijen logo

Vanboeijen

Vanboeijen zet zich in voor de ondersteuning en begeleiding van, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking. Wij ondersteunen mensen in hun thuisomgeving, of op een van onze locaties. Wij helpen met wonen, werk- en dagbesteding en vrije tijd. Wij willen onze cliënten een waardevol leven bieden. Het maximale uit zijn of haar mogelijkheden halen. Samen zoeken wij daarom naar een passende vorm van ondersteuning. Dat wat iemand kan, wil en nodig heeft, is altijd het uitgangspunt van onze dienstverlening. Wij hebben locaties en ondersteuningsmogelijkheden in diverse plaatsen in Drenthe maar ook daarbuiten. Zo werken we aan een goed leven en mooi werk. Met elkaar.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!