Terug naar overzicht

Wandel vrijwilligers

Wandel vrijwilligers:


Even naar buiten is een wens van veel bewoners en cliënten, wandel vrijwilligers zijn er daarom nooit genoeg.

Wat zoeken wij in een vrijwilliger: 
- affiniteit hebben met kwetsbare ouderen;
- representativiteit, persoonlijke verzorging, sociale
  vaardigheden en een goede beheersing van de
  Nederlandse taal zijn een pré;
- je vindt het leuk om het mensen naar de zin te
  maken;
- het leuk vinden om in een groep te wandelen;
- het leuk vinden om een bewoner individueel te
  begeleiden;
- een vrolijk en opgeruimd karakter;
- motivatie;  
- communicatieve vaardigheden;
- een rolstoel kunnen duwen.

Beschikbaarheid: 
- minimaal 1 keer per week beschikbaar zijn
- in de ochtend tussen 10:30 – 12:00 uur, in de
  middag tussen 13:00 en 17:00 uur.

  • Start datum: 01-09-2021
  • Aantal vrijwilligers gezocht: Meerdere
  • Werktijden: 10.30 - 12.00 uur en 14.30 - 17.00 uur
  • Locatie: Woonzorgcentrum De Vijverhof Assen
Zorggroep Drenthe logo

Zorggroep Drenthe

Bij Zorggroep Drenthe werken verschillende vrijwilligers. Zo zijn er vrijwilligers met een drukke baan die een paar uur per maand beschikbaar zijn. Er zijn ook vrijwilligers die meer tijd beschikbaar hebben om te assisteren bij verschillende activiteiten.
Het doel van vrijwilligerswerk bij Zorggroep Drenthe is het vervullen van activiteiten die een aanvulling zijn op de bestaande zorg voor onze cliënten. Zij nemen geen taken over van beroepskrachten. Vrijwilligers maken het mede mogelijk dat onze cliënten aan gezellige en leuke activiteiten kunnen deelnemen. Zorggroep Drenthe heeft welzijn voor haar cliënten hoog in het vaandel staan. Welzijn is, naast wonen en zorg, niet voor niets onderdeel van ons logo. Mede door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk om de cliënten dat stukje extra aandacht te bieden.

Activiteiten

Vrijwilligers krijgen bij Zorggroep Drenthe de kans zich op verschillende terreinen in te zetten. Hierbij kunt u denken aan samen boodschappen doen of een kopje koffie drinken en recreatieve activiteiten als bijvoorbeeld uitstapjes, wandelen, bloemschikken en houtbewerking. Daarnaast vragen wij ondersteuning van vrijwilligers bij huiskameractiviteiten zoals koffie- en theeschenken, koken of een creatieve activiteit, begeleiding wandelclub, tuinieren, een spelletje doen, of één op één begeleiding. Er is een divers aanbod van werkzaamheden. 

Begeleiding en onkosten

Welzijnsmedewerkers verzorgen de begeleiding en geven ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden. Er vindt regelmatig overleg plaats. Op verzoek van de vrijwilliger en in overleg met de welzijnscoach is scholing mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor de taak van de vrijwilliger. De kosten voor scholing zijn voor onze rekening. Gemaakte onkosten, zoals reiskosten en schrijfbenodigdheden worden door ons vergoed.

Verzekering

Tijdens vrijwilligerswerk kan een vrijwilliger ongewild schade aanrichten of een ongeval krijgen. Dan is het goed te weten dat Zorggroep Drenthe hiervoor verzekerd is.

Waardering

Natuurlijk doet u vrijwilligerswerk voor een ander, maar u krijgt er ook iets voor terug namelijk; waardering, het gevoel zinvol bezig te zijn, persoonlijke groei en het vermogen om bepaalde zaken te relativeren.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!