Terug naar overzicht

Vrijwilligers gezocht voor COSA: Re-integratie van zedendaders

Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid - COSA


Wat is COSA?
Geen nieuwe slachtoffers! COSA richt zich op re-integratie van zedendaders die onder toezicht staan van de reclassering. Het voornaamste doel: ‘geen nieuwe slachtoffers’. 
Vrijwilligers en professionals zetten zich daar samen voor in.

Resocialisatie & controle:
Een sociaal isolement vergroot de kans dat daders in herhaling vallen. Met vrijwilligers en professionals van COSA wordt gewerkt aan het doorbreken van dat isolement. De vrijwilligers ondersteunen de zedendader bij zijn re-integratie in de samenleving op het gebied van praktische zaken, door een luisterend oor te bieden en sociale activiteiten te ondernemen, maar zij zijn ook getraind om vroegtijdig risicogedrag te signaleren en bespreekbaar te maken. Daarover informeren ze de professionals, die waar nodig kunnen ingrijpen.


Vrijwilligers & professionals:
Drie tot vijf vrijwilligers begeleiden één deelnemer (de binnencirkel). Een professionele coördinator van Reclassering Nederland begeleidt de vrijwilligers. Bovendien is er ondersteuning door een groep andere professionals (de buitencirkel), waaronder een reclasseringswerker, een behandelaar en een wijkagent. De coördinator van de reclassering zorgt voor verbinding tussen de twee cirkels.


COSA is een boeiende taak op het grensvlak van mens, misdaad en maatschappij. Vrijwilligers worden geselecteerd aan de hand van een intake. Vervolgens kunnen ze rekenen op een grondige tweedaagse training voordat zij ingezet zullen worden. Een specifieke vooropleiding of achtergrond is niet nodig.
Vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden.


Hoeveelheid tijd
COSA vraagt in de beginfase zo'n 3 tot 4 uur per week, maar de tijdsinvestering zal in de loop van de tijd wat flexibeler worden. Omdat COSA-trajecten lange trajecten zijn, vragen wij vrijwilligers om zich minstens anderhalf jaar te verbinden aan dit vrijwilligerswerk. 


Verantwoordelijkheid
Men werkt samen met andere vrijwilligers, onder leiding en coaching van een professional die verantwoordelijk is voor het traject.


Locatie
Ons werkgebied is Noord Nederland. Een vrijwilliger kan zelf aangeven hoeveel kilometers/tijd hij of zij zou willen reizen. De inzet van een vrijwilliger zal altijd in overleg met hem/haar plaatsvinden.

  • Start datum: 21-02-2022
  • Werktijden: 2 tot 3 uren per week
  • Locatie: Assen, Drenthe, Noord Nederland
Reclassering Nederland logo

Reclassering Nederland

COSA staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid.

COSA is een methodiek gericht op re-ïntegratie van zedendaders die onder toezicht van de reclassering staan.

Het voornaamste doel van COSA: geen nieuwe  slachtoffers. Een netwerk van vrijwilligers en professionals zet zich daar voor in.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!