Terug naar overzicht

Vrijwilligers gevraagd voor Anholt, afdeling GRZ, - Interzorg

Inleiding vrijwilliger binnen de GRZ:


Binnen onze revalidatieafdelingen, locatie Anholt in Assen worden cliënten tijdelijk opgenomen om te werken aan hun eigen herstel, met als doel terugkeer naar eigen woonomgeving.


Er wordt multidisciplinair gewerkt, wat inhoudt dat verschillende disciplines samen één revalidatieteam vormen.


Op deze manier creëren wij een stimulerende revalidatie omgeving voor onze cliënten waarbij wordt aangesloten bij de persoonlijke revalidatiedoelen en de cliënt gestimuleerd wordt datgene te doen om de zelfstandigheid te vergroten.


Binnen de revalidatieafdelingen bieden wij specialistische revalidatiezorg, verdeelt over twee doelgroepen:


1.       Neurorevalidatie


2.       Orthopedie en overige revalidatie


Cliënten geven aan dat juist een ander gezicht met een ander praatje (dan zorgmedewerkers) van meerwaarde is.


Door extra momenten van aandacht en ondersteuning te geven dragen onze vrijwilligers bij aan een stimulerende revalidatieomgeving.


Dit heeft een positief effect op een goed herstel van de cliënt.


Het uiteindelijke doel is het ondersteunen van mensen om hun eigen leven voort te zetten.


Daarom zijn de vrijwilligers een onmisbare aanvulling op de begeleiding en ondersteuning van onze cliënten.


Positie vrijwilliger binnen de GRZ:


De vrijwilliger wordt binnen het revalidatieteam, naast de professionele medewerkers, gezien als partner in de zorg- en dienstverlening.


De vrijwilliger is een vertrouwd persoon voor de cliënt en afdeling.


Vrijwilligers binnen Interzorg zijn welkom en voelen zich welkom en gewaardeerd.


Vrijwilligerswerk vult de professionele zorg aan, maar vervangt deze niet.


De vrijwilligers dragen geen eindverantwoordelijkheid.


De vrijwilliger mag alleen werkzaamheden verrichten, onder supervisie en ondersteuning van een professional.


Profielschets van de vrijwilliger:


-          Belangstelling en affiniteit voor de (ouderen)zorg,


-          Werkend volgens de visie en werkwijze van Interzorg,


-          Is vriendelijk en betrokken,


-          Is bereid tot overleg en samenwerking met het revalidatieteam,


-          Is bereid tot deelname aan deskundigheidsbevordering, o.a. te denken aan scholing waar aandacht  wordt besteed aan de mogelijke gevolgen van een CVA,


-          Neemt verantwoordelijkheid, kan taken zelfstandig uitvoeren,


-          Komt afspraken na.


 Taken van de vrijwilliger:


Dit kan bestaan uit:


-          Koffie/thee schenken (in de woonkamer),


-          Het assisteren bij maaltijden,


-          Het voeren van een goed gesprek,


-          Samen met een cliënt een wandeling of fietstocht maken,


-          Ondersteunen bij activiteiten met cliënten,


-          Ondersteunen bij therapie oefeningen (alleen in samenspraak met de behandelaar) bijvoorbeeld fietsoefeningen met de MOTOmed of virtueel fietsen m.b.v.
     de SilverFit Mile

  • Start datum: 12-09-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: Meerdere
  • Werktijden: In overleg
  • Locatie: Paul Krugerstraat 1, 9401 AG Assen
  • Werksoorten: Gezondheidszorg, Hulpverlening, Sociaal-cultureel werk, Welzijnswerk.
  • Doelgroepen: Ouderen.
  • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding, Bezoekwerk, Culturele en creatieve activiteiten, Gastheer- en gastvrouwschap, Maatjeswerk, persoonlijke aandacht.
Interzorg Noord-Nederland logo

Interzorg Noord-Nederland

Interzorg Noord Nederland
Biedt wonen, zorg en dienstverlening vanuit negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe aan ouderen in de locaties en de omliggende wijken. Interzorg vindt het belangrijk dat cliënten zichzelf kunnen zijn en betekenisvol blijven beleven. Medewerkers bieden daarbij respectvol en gepassioneerd de helpende hand.

In de locaties van Interzorg wonen en verblijven zo’n 800 cliënten. In de omgeving van de locatie zijn we zo’n 500 cliënten van dienst met wijkzorg, service en maaltijden.

Vrijwilligerswerk
Naast de medewerkers die het dagelijkse werk op zich nemen, zijn ruim 950 vrijwilligers actief binnen onze organisatie. Zij zijn letterlijk onmisbaar in het leven van ‘onze’ cliënten. Zij zijn het die zorgen voor die extra momenten van aandacht: even zitten voor een praatje bij een kop koffie, helpen de post door te nemen of samen een wandeling maken door het bos. De vrijwilligers geven daarmee ruimte en tijd aan de mantelzorgers en medewerkers. Maar vooral ook wordt door hun inzet de wereld van de mensen aan wie wij zorg verlenen een stuk ruimer én kleurrijker.

Zou u zich willen inzetten als vrijwilliger?
Dat hoeft zeker geen grote tijdsinvestering te betekenen, ook een bescheiden bijdrage in tijd is al meer dan welkom. Voor vrijwilligerswerk heeft u geen opleiding nodig. Trouw, inzet, een warm hart en interesse voor de ander zijn het allerbelangrijkst. Als vrijwilliger kunt u rekenen op een goede introductie, begeleiding en zorgvuldige afspraken. En vooral: op heel veel dankbaarheid.

Wat doet u als vrijwilliger?
U kunt een keur aan taken verrichten, ter aanvulling op en ondersteuning van de reguliere zorg en activiteiten. Op velerlei manier kunt u iets betekenen als vrijwilliger. Om een aantal taken en werkplekken te noemen:


Maatje, bezoekvrijwilliger
Ondersteuning in de huiskamer
Ondersteuning bij een activiteit
Ondersteuning op de Dagbehandeling/Dagopvang
Geestelijke zorg, zoals  kringviering of kerkdienst
Plaza – hulp in restaurant, buffet of winkeltje ( niet in Anholt)
Bewegen – ondersteuning bij revalideren, fitness en zwemmen
Chauffeurs voor personenvervoer in bus of auto


Wat wij van onze vrijwilligers vragen:


Affiniteit met de (oudere) cliënt of doelgroep
Open / vriendelijke houding
Sociale vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal.                     
Minimum leeftijd van 18 jaar.               
Goed ter been en fysiek in staat het vrijwilligerswerk te verrichten
Verklaring Omtrent Gedrag ( kosteloos)


Wat biedt Interzorg aan vrijwilligers?


Ontvangst door de aandachtsfunctionaris vrijwilligers voor een kennismakingsgesprek en rondleiding
Begeleiding op de werkplek in een fijne werksfeer en waardering voor uw werk
Deelname aan themadagen voor vrijwilligers
WA-verzekering en collectieve ongevallenverzekering
Reiskostenvergoeding (zover van toepassing
Dag van de vrijwilliger met een leuke invulling en attentie
Kerstfair aan het eind van het jaar met een hapje en een drankje


Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk?
Dan kunt u contact opnemen met:

Coördinator vrijwilligers: vrijwilligers@interzorg.nl. Tel. 0800-2233403

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!