Terug naar overzicht

Vrijwillige maatjes gezocht!

Wilt u iets betekenen voor een ander? 
Dan kunt u vrijwilliger worden bij de Maatjes van Humanitas Assen.

Maatjes bemiddelt in contacten tussen deelnemers en vrijwilligers die samen een koppel vormen: maatjes zijn.
De doelgroep betreft mensen met een beperking, psychiatrisch, lichamelijk/verstandelijk, of een aan autisme verwante stoornis, die vaak in een isolement terecht zijn gekomen.
U helpt de deelnemers het leven weer wat leuker te maken, kortom; U maakt het verschil! 

  • Start datum: 30-01-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 10
  • Werktijden: In overleg
  • Locatie: Humanitas Maatjes in Assen
  • Werksoorten: Hulpverlening.
  • Doelgroepen: Ouderen, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Activiteiten: Hulpverlening en verzorging, Maatjeswerk, persoonlijke aandacht.
Humanitas logo

Humanitas

Humanitas afdeling Assen
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Activiteiten Humanitas Assen
Een overzicht van alle activiteiten van Humanitas Afdeling Assen. Van een aantal projecten zijn folders met meer informatie te downloaden op de website.

Begeleiding arts bezoek: een bezoek aan een arts of ziekenhuis is soms erg zwaar. Vrijwilligers begeleiden deelnemers die niet alleen kunnen of durven gaan. begeleidingartsbezoek@humanitas-assen.nl 

Thuisadministratie: Wie problemen heeft om de eigen (financiële) administratie op orde te houden kan (tijdelijk) steun ontvangen van een vrijwilliger.  thuisadministratie@humanitas-assen.nl 06-30220380   

Steun bij verlies: Vrijwilligers zijn beschikbaar om met mensen die een rouwproces doormaken te praten en steun te verlenen, zowel individueel als in lotgenotengroepen. steunbijverlies@humanitas-assen.nl

Kindervakantieweken: Voor kinderen die om financiële, sociale redenen niet op vakantie kunnen gaan, organiseert Humanitas jaarlijks vakantieweken. kindervakantie@humanitas-assen.nl

Maatjes: bemiddelt tussen vrijwilligers en deelnemers. De deelnemers hebben een psychiatrische achtergrond of zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt en hierdoor in een isolement geraakt. maatjes@humanitas-assen.nl 06-83199336

Vriendschappelijk Huisbezoek: Als jij je eenzaam voelt en die eenzaamheid niet kunt doorbreken heeft Humanitas vrijwilligers die bij jou thuiskomen of er met jou op uit gaan. Samen ga je je eigen sociale netwerk vergroten. vriendschappelijk-huisbezoek@humanitas-assen.nl

Vriendschapskring Soosjetijd: organiseert 2 x per maand avonden voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
soosjetijd@humanitas-assen.nl

Taalondersteuning voor anderstaligen: helpt deelnemers in groepsverband om in het Nederlands te communiceren. De nadruk ligt op conversatie. taalondersteuning@humanitas-assen.nl 06-13903263

Levensverhaal: een vrijwilliger legt samen met jou je waardevolle herinneringen vast in een levensverhaal. Dit kan in de vorm van een (plak) boek,  een collage, fotoalbum, cd of dvd. levensverhaal@humanitas-assen.nl

Begeleide Omgangsregeling: biedt ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders m.b.t. het (het op gang brengen van) een omgangsregeling tussen ouder en kind. bor@humanitas-assen.nl 050-3120633

Lees meer op: www.humanitas.nl/afdeling/assen
Bezoekadres Brunelstraat 77
9404KB Assen
Telefoon  0592 311121  06-188815923

Website www.humanitas.nl/afdeling/assen

E-mail assen@humanitas.nl

 

 

 

 

 

 

 

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!