Terug naar overzicht

Taalondersteuning aan anderstaligen

Humanitas Assen organiseert taalgroepen voor mensen die er moeite mee hebben het Nederlands goed te begrijpen en te spreken.


Humanitas verzorgt geen schoolse lessen, maar praktijklessen.


Ervaringsgericht leren staat hierbij voorop, door middel van ontmoeting, uitwisseling en stimulerende taaloefeningen.
 


Op maandag en donderdag zijn er groepsbijeenkomsten, behalve tijdens de schoolvakanties.Aan de hand van diverse thema's wordt er geoefend, vooral met spreken en luisteren. De groepen worden bezocht door personen met verschillende nationaliteiten en achtergronden.
Door deze diversiteit zijn de lessen levendig, dynamisch en leerzaam. Wederzijds respect en een sfeer van vertrouwen en veiligheid vormen hiervoor de basis.De verzorging van de bijeenkomsten is geheel in handen van vrijwilligers. 
Zij zetten zich in voor een gezellige samenkomst, een afgestemd lesaanbod en ondersteuning bij het oefenen. Per keer zijn er minimaal twee vrijwilligers aanwezig
 
Voor haar taalgroepen zoekt Humanitas nieuwe vrijwilligers die het prettig vinden te werken met mensen uit andere landen en culturen.
Die het bovendien een uitdaging vinden om nieuwkomers meer vertrouwd te maken met het dagelijks Nederlands en hen te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren en de Nederlandse cultuur meer te leren kennen.
 
Hebt u belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie? Neem dan contact met ons op!

  • Start datum: 19-08-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: 9:00 uur tot 11:30 uur of van 13:00 uur tot 15:30 uur
  • Locatie: Brunelstraat 77, 9404 Assen
  • Werksoorten: Onderwijs en educatie.
  • Doelgroepen: Volwassenen, Mensen met een migratieachtergrond.
  • Activiteiten: Taalondersteuning.
Humanitas logo

Humanitas

Humanitas afdeling Assen
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Activiteiten Humanitas Assen
Een overzicht van alle activiteiten van Humanitas Afdeling Assen. Van een aantal projecten zijn folders met meer informatie te downloaden op de website.
www.humanitas.nl/assen


Begeleidingartsenbezoek: een bezoek aan een arts of ziekenhuis is soms erg zwaar. Vrijwilligers begeleiden deelnemers die niet alleen kunnen of durven gaan. begeleidingartsenbezoek@humanitas-assen.nl 

Thuisadministratie: Wie problemen heeft om de eigen (financiële) administratie op orde te houden kan (tijdelijk) steun ontvangen van een vrijwilliger.  thuisadministratie@humanitas-assen.nl
06-30220380   

Steun bij verlies: Vrijwilligers zijn beschikbaar om met mensen die een rouwproces doormaken te praten en steun te verlenen, zowel individueel als in lotgenotengroepen.
steunbijverlies@humanitas-assen.nl
06-18815923

Kindervakantieweken: Voor kinderen die om financiële, sociale redenen niet op vakantie kunnen gaan, organiseert Humanitas jaarlijks vakantieweken. kindervakantie@humanitas-assen.nl
06-18815923

Maatjes: bemiddelt tussen vrijwilligers en deelnemers. De deelnemers hebben een psychiatrische achtergrond of zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt en hierdoor in een isolement geraakt.
maatjes@humanitas-assen.nl
06-83199336

Vriendschappelijk Huisbezoek: Als jij je eenzaam voelt en die eenzaamheid niet kunt doorbreken heeft Humanitas vrijwilligers die bij jou thuiskomen of er met jou op uit gaan. Samen ga je je eigen sociale netwerk vergroten.
vriendschappelijk-huisbezoek@humanitas-assen.nl
06-51414059

Vriendschapskring Soosjetijd: organiseert 2 x per maand avonden voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
soosjetijd@humanitas-assen.nl
06-18815923

Taalondersteuning voor anderstaligen: helpt deelnemers in groepsverband om in het Nederlands te communiceren. De nadruk ligt op conversatie. taalondersteuning@humanitas-assen.nl
06-82011771

Levensverhaal: een vrijwilliger legt samen met jou je waardevolle herinneringen vast in een levensverhaal. Dit kan in de vorm van een (plak) boek,  een collage, fotoalbum, cd of dvd.
levensverhaal@humanitas-assen.nl
06-18815923


Lees meer op: www.humanitas.nl/afdeling/assen
Bezoekadres Brunelstraat 77
9404KB Assen
Telefoon: 06-188815923
E-mail: assen@humanitas.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!