Terug naar overzicht

Soosjetijd voor jong volwassenen met ASS zoekt een coördinator

Voor onze activiteit "soosjetijd" voor (jong) volwassenen zoeken wij met spoed een vrijwillig coördinator. 


De taken bestaan uit het onderhouden van contacten met de deelnemers en vrijwilligers en het organiseren van de avonden. Deze avonden zijn eens in de 2 weken op vrijdag van 20:00 uur tot 22:00 uur. De ene keer in ons eigen gebouw en de andere keer buiten de deur. Samen met de groep wordt er ieder seizoen een programma opgesteld.


Heb jij affiniteit met deze doelgroep en vind je het leuk om daar wat energie en tijd in te steken? Dan zijn we opzoek naar jou.


Wat biedt Humanitas Assen jou? Begeleiding en scholing, teamwork en je bent verzekerd als je voor ons aan de slag bent. Het is mooi om deze activiteit op je CV te kunnen zetten en het geeft je een warm hart als je ziet hoe blij onze deelnemers worden.


De zon komt op voor iedereen, Humanitas Assen ook!

  • Start datum: 05-10-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: vrijdagavond om de andere week van 20:00 tot 22:00 uur
  • Locatie: Brunelstraat 77, 9404 Assen
  • Werksoorten: Sociaal-cultureel werk.
  • Doelgroepen: Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Mensen met een psychische beperking.
  • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding.
Humanitas logo

Humanitas

Humanitas afdeling Assen
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Activiteiten Humanitas Assen
Een overzicht van alle activiteiten van Humanitas Afdeling Assen. Van een aantal projecten zijn folders met meer informatie te downloaden op de website.
www.humanitas.nl/assen


Begeleidingartsenbezoek: een bezoek aan een arts of ziekenhuis is soms erg zwaar. Vrijwilligers begeleiden deelnemers die niet alleen kunnen of durven gaan. begeleidingartsenbezoek@humanitas-assen.nl 

Thuisadministratie: Wie problemen heeft om de eigen (financiële) administratie op orde te houden kan (tijdelijk) steun ontvangen van een vrijwilliger.  thuisadministratie@humanitas-assen.nl
06-30220380   

Steun bij verlies: Vrijwilligers zijn beschikbaar om met mensen die een rouwproces doormaken te praten en steun te verlenen, zowel individueel als in lotgenotengroepen.
steunbijverlies@humanitas-assen.nl
06-18815923

Kindervakantieweken: Voor kinderen die om financiële, sociale redenen niet op vakantie kunnen gaan, organiseert Humanitas jaarlijks vakantieweken. kindervakantie@humanitas-assen.nl
06-18815923

Maatjes: bemiddelt tussen vrijwilligers en deelnemers. De deelnemers hebben een psychiatrische achtergrond of zijn verstandelijk of lichamelijk beperkt en hierdoor in een isolement geraakt.
maatjes@humanitas-assen.nl
06-83199336

Vriendschappelijk Huisbezoek: Als jij je eenzaam voelt en die eenzaamheid niet kunt doorbreken heeft Humanitas vrijwilligers die bij jou thuiskomen of er met jou op uit gaan. Samen ga je je eigen sociale netwerk vergroten.
vriendschappelijk-huisbezoek@humanitas-assen.nl
06-51414059

Vriendschapskring Soosjetijd: organiseert 2 x per maand avonden voor jongvolwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
soosjetijd@humanitas-assen.nl
06-18815923

Taalondersteuning voor anderstaligen: helpt deelnemers in groepsverband om in het Nederlands te communiceren. De nadruk ligt op conversatie. taalondersteuning@humanitas-assen.nl
06-82011771

Levensverhaal: een vrijwilliger legt samen met jou je waardevolle herinneringen vast in een levensverhaal. Dit kan in de vorm van een (plak) boek,  een collage, fotoalbum, cd of dvd.
levensverhaal@humanitas-assen.nl
06-18815923


Lees meer op: www.humanitas.nl/afdeling/assen
Bezoekadres Brunelstraat 77
9404KB Assen
Telefoon: 06-188815923
E-mail: assen@humanitas.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!