Terug naar overzicht

Secretaris bestuur (BHC) Nivon natuurvriendenhuis Allardsoog

De secretaris is • Taalvaardig (mondeling en schriftelijk);

 • Sociaal vaardig;

 • Nauwgezet en kan Ordenen (planmatig);

 • Tijdbewaken en Structureren.Taken: • Verzorgt de correspondentie en/of handelt zaken telefonisch af eventueel in overleg met de voorzitter of de betreffende coördinator;

 • Stelt een jaarschema op van de te houden vergaderingen van Beheercommissie (BHC)

 • Stelt de agenda’s op op basis van de gegevens van de leden en/of coördinatoren, geeft informatie over de agendapunten en de gewenste besluitvorming en verstuurt deze minimaal één week van tevoren;

 • Maakt een verslag van de vergadering van de BHC; verstuurt het verslag aan de deelnemers

 • Stelt in de maand januari het jaarverslag samen over het gevoerde beleid en verzamelt de daartoe de relevante gegevens;

 • Houdt archief van de relevante stukken, waaronder bouw- en technische tekeningen van de opstallen en het grondwerk van het object, alsmede kopieën van wettelijk vereiste vergunningen en ontheffingen, en draagt dit bij het neerleggen van de functie over aan de opvolger c.q.  de beheercommissie;

 • Houdt het adressenbestand bij van alle bij het beheer betrokkenen;


 • Start datum: 22-08-2022
 • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
 • Werktijden: Tijdsbesteding: maandelijks 1 dagdeel overleg en 2 dagdelen voorbereiding en verslaglegging. Dagelijks email checken
 • Locatie: Jarig van der Wielenwei 42, 9343 TC Een-West
 • Werksoorten: Kunst en cultuur, Natuur en milieu, Onderwijs en educatie, Sociaal-cultureel werk.
 • Doelgroepen: Iedereen, Kinderen 4 tot 12 jaar, Jongeren 12 tot 16 jaar, Jongeren 16 tot 23 jaar, Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Ouderen, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een migratieachtergrond.
 • Activiteiten: Administratie, kantoor en baliewerk, Bestuur, Computer, website, ICT, Informatie- en advieswerk, PR, communicatie en media, Voorlichting.
Nivon logo

Nivon

Nivon Natuurvrienden is een open vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. Nivon faciliteert op allerlei manieren duurzame vrijetijdsbesteding en baseert zich op sociaal-democratische beginselen. Bij oprichting werd ingezet op goede besteding van de vrije tijd die voor de arbeiders bevochten was. De Natuurvriendenhuizen waren dan ook in eerste instantie bedoeld voor volksontwikkeling door contact met natuur en cultuur.

Ook vandaag is onze focus nog daarop gericht en zijn de Natuurvriendenhuizen bovendien als ‘zelf-zorg-hotels’ allemaal voorzien van een Green Key onderscheiding vanwege onze duurzame(!) bedrijfsvoering.

Nivon heeft afdelingen, landelijke werkgroepen, natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen, telt 24150 (!!) leden en is lid van NFI (Nature Friends International).

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!