Terug naar overzicht

Lid Raad van Commissarissen

Wegens toenemende groei van de energiecoöperatie zijn we op zoek naar een lid voor een Raad van Commissarissen in het aandachtsgebied energie, energiebesparing en transitie. Enige affiniteit met deze onderwerpen is een pré. De aanstelling is onbezoldigd.


U houdt samen met een aantal mederaadsleden toezicht en geeft advies op de ontwikkelingen binnen en buiten de coöperatie. U toetst afwegingen voor investeringen en beleidsontwikkeling aan de doelstelling ten opzichte van het belang van de leden en externe partners. Relevant is in het bijzonder de positionering van de energiecoöperatie in het strategische beleid ten aanzien van de energietransitie opgave binnen de Duurzaamheidsvisie van de gemeente Assen.


Naast bovengenoemde heeft u periodiek overleg met het dagelijks bestuur. U bent in staat – waar nodig – zaken in te brengen vanuit de bespreking en besluiten van de Raad van Commissarissen.

  • Start datum: 04-04-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: variabel
  • Locatie: Assen
  • Werksoorten: Overige.
  • Activiteiten: Administratie, kantoor en baliewerk, Bestuur, Financiën en juridisch werk.
Energiecoöperatie Duurzaam Assen logo

Energiecoöperatie Duurzaam Assen

Energiecoöperatie Duurzaam Assen is een coöperatie zonder winstoogmerk. Door lid te worden verkrijgt men stemrecht en invloed op het beleid van de coöperatie. Leden kunnen tevens via de coöperatie klant worden van onze eigen lokale energieleverancier Energie VanOns. Een deel van de opbrengsten vloeien terug naar de coöperatie en worden in eigen regio besteed. Goed voor de leefbaarheid en lokale werkgelegenheid.

Kernactiviteit
- werven van nieuwe leden (klanten)
- promotie van de energiecoöperatie
- ambassadeursfunctie voor duurzame energie

Organisatie informatie
Informatiepunt energiecoöperatie, Koopmansplein 16 (in Warenhuis VanderVeen), 9401 EL Assen. www.ecduurzaamassen.nl.

 

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!