Terug naar overzicht

Herstelwerkzaamheden Noorderbegraafplaats Assen

Wij zoeken mensen die


1. in het (klein) groen willen werken: wieden onkruid, beplanting bijhouden, snoeiwerk e.d.


2. oude zerken en hoofdstenen (steles) beletteren


3. metselwerk kunnen verrichten, zoals muurtjes onder de zerken en rollagen


4. hekken ontroesten en verven


5. aan de aanwezige de hekwerken laswerkzaamheden kunnen verrichten


 

  • Start datum: 04-03-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 10
  • Werktijden: met name op de maandag- donderdag- en zaterdagmorgen
  • Locatie: Kerkhofslaan Assen (zijweggetje van de Vaart ZZ)
  • Werksoorten: Kunst en cultuur, Natuur en milieu.
  • Doelgroepen: Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Ouderen, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een migratieachtergrond.
  • Activiteiten: Buitenwerk en tuinwerk, Culturele en creatieve activiteiten, Klussen , Techniek en onderhoud.
Stichting Noorderbegraafplaats Assen logo

Stichting Noorderbegraafplaats Assen

Momenteel zijn we met ongeveer dertig vrijwilligers bezig de grafmonumenten van de Asser Noorderbegraafplaats te herstellen. Ook doen wij aan klein groenbeheer (de gemeente Assen zorgt voor het groot groen)

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!