Terug naar overzicht

Gastvrouw/-heer en bestuurslid PR en IT

Doel van het Open Huis is om als gezamenlijke kerken (6 kerkgenootschappen uit Assen) op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Assen.
In het Open Huis is iedereen van harte welkom ongeacht geloof, geslacht, land van herkomst of levensovertuiging.
"Omzien naar de naaste", barmhartigheid en solidariteit zijn de kernbegrippen voor het Open Huis van de Kerken.
Iedereen die behoefte heeft aan ontmoeting, rust of bezinning is welkom. Het is ook een plaats waar je zomaar even binnen kunt lopen voor een kopje koffie en/of thee of om de krant te lezen.


Werkzaamheden van de gastvrouw/gastheer in een inloophuis is gericht op ontmoeting en activiteiten: • Gedurende een vast aantal uren aanwezig zijn om gasten te ontvangen;

 • Tijdens deze uren alle voorkomende en aandienende zaken te regelen en zorgen voor een goede gang van zaken;

 • Het aantal uren is 3 à 4 uur per 3 weken; dit is afhankelijk van het dagdeel.


Gevraagde vaardigheden/eigenschappen: • Met open geest en houding de bezoekers tegemoet treden;

 • In staat zijn de eigen waarden en normen van die van anderen te onderscheiden en die niet aan de ander proberen op te leggen;

 • Geheim kunnen houden van hetgeen u in vertrouwen is verteld.


Aandachtspunten:
De doelstelling en uitgangspunten van het Open Huis kunnen onderschrijven (zie website: www.openhuisassen.nl) en bereid zijn om in teamverband te werken.


Verantwoordelijkheden:
De werkzaamheden worden samen met andere vrijwilligers uitgevoerd.


Werkdagen/-tijden:
De werkzaamheden worden uitgevoerd op vaste dagen en tijden, te weten:


woensdag               09.45 - 12.00 uur
vrijdag                    14.45 - 17.00 uur
zaterdagmiddag     13.45 - 17.30 uur
zaterdagavond       17.15 - 21.00 uur
zondagmiddag       13.45 - 17.30 uur
zondagavond         17.15 - 21.00 uur


Wat Open Huis u biedt: • Werken in een unieke organisatie, waarin 6 kerkgenootschappen samenwerken;

 • U doet ervaring op om als gastvrouw/-heer gasten met verschillende achtergronden te ontvangen;

 • U doet ervaring op als gastvrouw/-heer in een organisatie met enkel vrijwilligers;

 • U leert te improviseren en initiatief te nemen;

 • U krijgt een bredere blik op onze samenleving en in het bijzonder op Assen;

 • Werken op een unieke plek in het centrum van Assen.


Taken en verantwoordelijkheden bestuurslid PR en IT zijn: • Verantwoordelijk voor bestaande en nieuwe social media;

 • Up-to-date houden en door ontwikkelen van website;

 • Door ontwikkelen Cloud computing;

 • Opstellen nieuwsbrieven en persberichten;

 • Verantwoordelijk voor lokaal netwerk;

 • Verantwoordelijk voor de huisstijl;

 • Verantwoordelijk voor alle hard- en software;

 • Opstelllen gedragsregels voor gebruik hard- en software;

 • Helpdeskfunctie voor de medewerkers.        


Wij zoeken iemand die: • Kennis heeft van huidige ICT -mogelijkheden;

 • Goed kan omgaan met Word, Exel en Powerpoint;

 • Inventief en innovatief is;

 • De Nederlandse taal goed beheerst;

 • Gestructureerd en nauwkeurig kan werken; 

 • De grondslag van het Open Huis onderschrijft.


Voor deze functie kunt u zelf bepalen of u wel of niet wilt meedraaien als vrijwilliger op de 6 dagdelen dat het Open Huis voor gasten geopend is. 


Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.openhuisassen.nl   

 • Start datum: 28-12-2022
 • Locatie: Brink 25, Assen
 • Werksoorten: Hulpverlening, Welzijnswerk.
 • Doelgroepen: Iedereen, Mensen met een psychische beperking, Mensen met een verstandelijke beperking.
 • Activiteiten: Gastheer- en gastvrouwschap.
Open Huis logo

Open Huis

.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!