Terug naar overzicht

Gastdame/heer gevraagd voor de kerkdiensten in De Wijde Blik (Interzorg)

Eens in de twee weken is er op zondag om 10.00 uur een kerkdienst in De Wijde Blik in Assen. Er zijn wisselende groepen vrijwilligers van verschillende kerken die de dienst voorbereiden en ook de geestelijk verzorger van Interzorg en de ouderenpastor van de PKN in Assen leiden af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten.


Doel is een dienst waarin gezongen, gebeden, gelezen en een korte uitleg kan worden gegeven.


Die vrijwilligers zijn verdeeld in groepen en bereiden samen de dienst 2 a 3 maal per jaar voor. Er is een gastheer/vrouw die de vrijwilligers ontvangt en wegwijs maakt.


Wij zoeken een gastdame/gastheer die 1x in de 6 weken deze taak op zich wil nemen om de vrijwilligers te ontvangen en wegwijs te maken, en de bewoners welkom te heten.


 


Van de gastheer/vrouw wordt gevraagd dat men een goed gevoel heeft voor cliënten van de De Wijde Blik, dat men kan omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en dat men daar ook respect voor heeft.De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact via een watsappgroep.


U zou heel welkom zijn! Belangstelling? Neem dan contact op met, de coach vrijwilligerswerk van De Wijde Blik van Interzorg Angret Meinders.


Voor vragen kun je telefonisch contact opnemen met de geestelijk verzorger


Wim Staal 06-13897692/ w.staal@interzorg.nl of


Angret Meinders 06-83626160/ a.meinders@interzorg.nl

  • Start datum: 09-05-2022
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Werktijden: 9.15-11.30 uur
  • Locatie: Van Heuven Goedhartlaan 4, 9406 CE Assen
  • Werksoorten: Sociaal-cultureel werk, Welzijnswerk.
  • Doelgroepen: Ouderen.
  • Activiteiten: Gastheer- en gastvrouwschap, Maatjeswerk, persoonlijke aandacht.
Interzorg Noord-Nederland logo

Interzorg Noord-Nederland

Interzorg Noord Nederland
Biedt wonen, zorg en dienstverlening vanuit negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe aan ouderen in de locaties en de omliggende wijken. Interzorg vindt het belangrijk dat cliënten zichzelf kunnen zijn en betekenisvol blijven beleven. Medewerkers bieden daarbij respectvol en gepassioneerd de helpende hand.

In de locaties van Interzorg wonen en verblijven zo’n 800 cliënten. In de omgeving van de locatie zijn we zo’n 500 cliënten van dienst met wijkzorg, service en maaltijden.

Vrijwilligerswerk
Naast de medewerkers die het dagelijkse werk op zich nemen, zijn ruim 950 vrijwilligers actief binnen onze organisatie. Zij zijn letterlijk onmisbaar in het leven van ‘onze’ cliënten. Zij zijn het die zorgen voor die extra momenten van aandacht: even zitten voor een praatje bij een kop koffie, helpen de post door te nemen of samen een wandeling maken door het bos. De vrijwilligers geven daarmee ruimte en tijd aan de mantelzorgers en medewerkers. Maar vooral ook wordt door hun inzet de wereld van de mensen aan wie wij zorg verlenen een stuk ruimer én kleurrijker.

Zou u zich willen inzetten als vrijwilliger?
Dat hoeft zeker geen grote tijdsinvestering te betekenen, ook een bescheiden bijdrage in tijd is al meer dan welkom. Voor vrijwilligerswerk heeft u geen opleiding nodig. Trouw, inzet, een warm hart en interesse voor de ander zijn het allerbelangrijkst. Als vrijwilliger kunt u rekenen op een goede introductie, begeleiding en zorgvuldige afspraken. En vooral: op heel veel dankbaarheid.

Wat doet u als vrijwilliger?
U kunt een keur aan taken verrichten, ter aanvulling op en ondersteuning van de reguliere zorg en activiteiten. Op velerlei manier kunt u iets betekenen als vrijwilliger. Om een aantal taken en werkplekken te noemen:


Maatje, bezoekvrijwilliger
Ondersteuning in de huiskamer
Ondersteuning bij een activiteit
Ondersteuning op de Dagbehandeling/Dagopvang
Geestelijke zorg, zoals  kringviering of kerkdienst
Plaza – hulp in restaurant, buffet of winkeltje ( niet in Anholt)
Bewegen – ondersteuning bij revalideren, fitness en zwemmen
Chauffeurs voor personenvervoer in bus of auto


Wat wij van onze vrijwilligers vragen:


Affiniteit met de (oudere) cliënt of doelgroep
Open / vriendelijke houding
Sociale vaardigheden en beheersing van de Nederlandse taal.                     
Minimum leeftijd van 18 jaar.               
Goed ter been en fysiek in staat het vrijwilligerswerk te verrichten
Verklaring Omtrent Gedrag ( kosteloos)


Wat biedt Interzorg aan vrijwilligers?


Ontvangst door de aandachtsfunctionaris vrijwilligers voor een kennismakingsgesprek en rondleiding
Begeleiding op de werkplek in een fijne werksfeer en waardering voor uw werk
Deelname aan themadagen voor vrijwilligers
WA-verzekering en collectieve ongevallenverzekering
Reiskostenvergoeding (zover van toepassing
Dag van de vrijwilliger met een leuke invulling en attentie
Kerstfair aan het eind van het jaar met een hapje en een drankje


Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk?
Dan kunt u contact opnemen met:

Coördinator vrijwilligers: vrijwilligers@interzorg.nl. Tel. 0800-2233403

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!