Terug naar overzicht

Coördinator Schuldhulpmaatje

Wij zijn op zoek naar een coördinator (vrijwilliger) m / v voor de locatie Assen van Schuldhulpmaatje Nederland.


  


Wat is het doel en de missie van Schuldhulpmaatje?


Schuldhulpmaatje (SHM) is een landelijke organisatie met meer dan 100 locaties zoals de onze en ongeveer 3000 vrijwilligers (maatjes en coördinatoren) in het land. De maatjes bieden gratis hulp aan alle mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden, ongeacht hun achtergrond. De doelstelling is het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren, geïnspireerd door bijbelse motivatie en aanvulling op professionele hulp. Ook om de vicieuze cirkel van schulden te doorbreken richten onze maatjes zich op zelfredzaamheid en bewust financieel gedrag. En je kunt bij een maatje altijd opnieuw aankloppen voor advies en hulp bij je financiën. Elke SHM-locatie werkt volgens de door SHM Nederland ontwikkelde aanpak. Dit houdt in:  • Beproefde effectieve en betrouwbare hulp.

  • Elk maatje is deskundig getraind en houdt dit op peil met permanente educatie.

  • Elk maatje beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).


 


Wat is het werk van een coördinator bij Schuldhulpmaatje Assen.


In november 2019 is stichting Diaconale Schuldhulp Assen opgericht. We werken samen met o.a. de gemeente Assen en de welzijnsinstelling Vaart Welzijn. We hebben nu 12 maatjes die mensen helpen hun financiën weer op orde te krijgen. Er is 1 coördinator werkzaam. De coördinator is het directe aanspreekpunt van de maatjes en bij hem of haar komen ook de aanvragen van cliënten binnen. De coördinator doet de intake zodat duidelijk wordt wat een hulpvrager nodig heeft en welk maatje hier het beste bij past. De coördinator initieert de vergaderingen met de maatjes en neemt tevens deel aan de bestuursvergaderingen. Voor opvolging van de huidige coördinator wordt iemand (m / v) gezocht, die belangstelling heeft en zich op vrijwillige basis wil inzetten. Neem voor meer informatie over deze functie contact op met de volgende personen:


Theun Vlieger voorzitter, of


Ton Schulte, de huidige coördinator.


 


Voor aanvullende informatie over Schuldhulpmaatje zie onderstaande websites.


 


 


Website landelijk: www.schuldhulpmaatje.nl 


Website plaatselijk: www.schuldhulpmaatje.nl/assen

  • Start datum: 11-01-2023
  • Aantal vrijwilligers gezocht: 1
  • Locatie: Assen
  • Werksoorten: Hulpverlening.
  • Doelgroepen: Iedereen.
  • Activiteiten: Maatjeswerk, persoonlijke aandacht.
Stchting Diaconale Schuldhulp Assen logo

Stchting Diaconale Schuldhulp Assen

Het gratis begeleiden van mensen die hun financiële problemen en/of schulden niet meer zelf kunnen oplossen en hen het gevoel van eigenwaarde weer proberen terug te geven.

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!