Terug naar overzicht

Coördinator activiteiten Natuurvriendenhuis Allardsoog

De coördinator Activiteiten heeft de kwaliteiten: • organiseren;

 • coördineren;

 • creatief;

 • overleggen;

 • sport en spel


Taken


  • coördineert het organiseren van activiteiten in de directe omgeving van het Natuurvriendenhuis Allardsoog met als uitgangspunt de actuele situatie met zijn culturele en natuurlijke kenmerken en zijn ontstaansgeschiedenis; maakt daarbij gebruik van:
  1. bestaande streekwijzers en routefolders;

  2. uitgezette van wandel- en fietsroutes;

  3. het verzorgen van een informatiesysteem, waaruit de gasten zelf een keuze kunnen maken voor activiteiten; 
 • zorgt voor voorzieningen, die mogelijk maken, dat er activiteiten plaats kunnen vinden, zoals: spel- en sportmateriaal waaronder een scala van spelen en voorzieningen voor  buitensportactiviteiten;

 • organiseert meerdaagse programma’s, waarbij de uitgangspunten van de hierboven genoemde programmering tot zijn recht komen; 

 • de coördinatie richt zich mede op andere geledingen van het NIVON en aanverwante organisaties, die ingeschakeld kunnen worden voor activiteiten;

 • biedt jaarlijks een activiteitenplan aan voor het komende jaar met een sluitende begroting; houdt daarbij rekening met het basisbudget en vraagt eventueel extra budget aan ter vervanging of aanvulling van voorzieningen.


 • Start datum: 04-04-2022
 • Aantal vrijwilligers gezocht: 3
 • Werktijden: Zelf te bepalen
 • Locatie: Jarig van der Wielenwei 42, 9343 TC Een-West
 • Werksoorten: Belangen en emancipatie, Kunst en cultuur, Natuur en milieu, Onderwijs en educatie, Sociaal-cultureel werk, Sport en recreatie.
 • Doelgroepen: Iedereen, Kinderen 4 tot 12 jaar, Jongeren 12 tot 16 jaar, Jongeren 16 tot 23 jaar, Mannen, Vrouwen, Volwassenen, Ouderen, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een migratieachtergrond.
 • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding, Bestuur, Computer, website, ICT, Culturele en creatieve activiteiten, Educatief werk, Informatie- en advieswerk, Kinderopvang en jeugdwerk, PR, communicatie en media, Sport en spel, Vakantieactiviteiten, Voorlichting.
Nivon logo

Nivon

Nivon Natuurvrienden is een open vereniging waarin mensen met en voor elkaar werken aan een samenleving die eerlijk is en groen. Nivon faciliteert op allerlei manieren duurzame vrijetijdsbesteding en baseert zich op sociaal-democratische beginselen. Bij oprichting werd ingezet op goede besteding van de vrije tijd die voor de arbeiders bevochten was. De Natuurvriendenhuizen waren dan ook in eerste instantie bedoeld voor volksontwikkeling door contact met natuur en cultuur.

Ook vandaag is onze focus nog daarop gericht en zijn de Natuurvriendenhuizen bovendien als ‘zelf-zorg-hotels’ allemaal voorzien van een Green Key onderscheiding vanwege onze duurzame(!) bedrijfsvoering.

Nivon heeft afdelingen, landelijke werkgroepen, natuurvriendenhuizen en kampeerterreinen, telt 24150 (!!) leden en is lid van NFI (Nature Friends International).

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!