Terug naar overzicht

Buurtbemiddelaars

Het begint vaak met een kleine ergernis over geluid, de kinderen, een barbecue of een verkeerd geparkeerde auto.  Maar soms kan het aardig  uit de hand lopen. Buren praten niet meer met elkaar en maken in het ergste geval elkaar het leven behoorlijk zuur.


Buurtbemiddelaars worden ingezet als buren er samen niet uitkomen. Hiervoor kunnen we weer nieuwe mensen gebruiken.


Buurtbemiddelaars zijn getraind om te bemiddelen bij conflicten. Deze onpartijdige bemiddelaars oordelen en beslissen niet, maar brengen buren opnieuw met elkaar in gesprek. Aandacht, respect en vertrouwen zijn sleutelwoorden in dit gesprek.


In een gratis training leren nieuwe buurtbemiddelaars vaardigheden om motiverende gesprekken te voeren. Verder gaat een bemiddelaar altijd samen met een collega bemiddelaar op pad en maakt deel uit van een leuk team. Buurtbemiddeling is boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk.


 


                                                                                 

  • Start datum: 21-02-2022
  • Locatie: Assen
  • Werksoorten: Welzijnswerk.
  • Doelgroepen: Volwassenen, Ouderen, Mensen met een lichamelijke beperking, Mensen met een psychische beperking.
  • Activiteiten: Activiteitenbegeleiding.
Vaart Welzijn  logo

Vaart Welzijn

Vaart Welzijn is de welzijnsorganisatie in de gemeente Assen en maakt zich sterk voor de bewoners in wijken en dorpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, jeugd en participatie (meedoen in de samenleving).
Vaart Welzijn maakt als werkorganisatie deel uit van Tinten. Door professionals en maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en te faciliteren brengt Tinten inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen. Als werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.

 

 

 

 

 

Reageren

Heeft u interesse?

Bemiddel mij met de aanbieder!