Velden zijn niet correct ingevuld

Leden Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe

 

De Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe zoekt  nieuwe leden !!

Functieprofiel lid Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe

 

De Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe behartigt de collectieve belangen van naastbetrokkenen van patiënten/cliënten van GGZ Drenthe en verstrekt gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en managers. De raad is op zoek naar nieuwe leden die:

 • familielid/naastbetrokkene zijn van een (ex)patiënt/cliënt van GGZ Drenthe

 • samen kunnen werken met andere familieleden en naastbetrokkenen;

 • willen meepraten en meedenken over de zorg en dienstverlening aan patiënten/cliënten en naastbetrokkenen.

   

  Vaardigheden

  De kandidaat:

 • kan vanuit de eigen ervaring overstijgend kijken vanuit de invalshoek familie / naastbetrokkenen;

 • heeft oog en oor voor signalen van familieleden/naastbetrokkenen;

 • is in staat de opgebouwde ervaringsdeskundigheid in te zetten;

 • bezit kennis over wat de Naastbetrokkenenraad is en doet en kan deze uitdragen;

 • beschikt over luistervaardigheden;

 • is bereid om zich zo nodig bij te scholen.

  Taken

  In de praktijk houden de leden van de Naastbetrokkenenraad zich bezig met het:

 • deelnemen aan het structureel overleg van de Naastbetrokkenenraad en overleg met directie.
  In onderling overleg deelnemen aan:

 • organiseren van bijeenkomsten voor familie en naasten door de Naastbetrokkenenraad;

 • verstrekken van informatie en folders van de Naastbetrokkenenraad tijdens GGZ-bijeenkomsten of andere, zoals een vrijwilligersmarkt / mantelzorgbijeenkomsten;

 • houden van een kort praatje over het belang van de triade vanuit de invalshoek: familie / naastbetrokkene;

 • deelname aan door GGZ georganiseerde themabijeenkomsten-/werkgroepen waar afvaardiging vanuit Naastbetrokkenenraad gewenst is.
   

  Verwachte tijdsinvestering en vergoeding

  8 – 16 uur per maand. Gemaakte kosten worden vergoed.

   

   

   Gegevens


Aangeboden door
GGZ Drenthe - Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe

Adres
Assen

Activiteiten
Belangenbehartiging, Zorg- en mantelzorgondersteuning

Doelgroepen
Kinderen, Jeugd en jongeren , Volwassenen, Ouderen, Mensen met psychische of verslavingsachtergrond

Inzet
Regelmatig en doorlopend

Dagdeel
’s ochtends

Sectoren
Hulpverlening, zorg en welzijn

Reactie sturen naar de aanbieder

Door middel van onderstaand formulier kunt u een reactie plaatsen op deze vacature. Heeft u al een account bij ons dan kunt u inloggen zodat u niet de gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Hoe wilt u reageren?

Organisatiegegevens

Naam & aanhef

Gegevens

Reactie

Naar overzicht