Velden zijn niet correct ingevuld

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen

 

VOORAANKONDIGING cursusaanbod voor senioren

Van praten óver ouderen naar praten mét ouderen! Doet u ook mee?!

U als senior heeft een andere kijk op wonen, welzijn en zorg dan beleidsmakers, onderzoekers en zorgprofessionals. U maakt de dienstverlening rondom ouderen van binnenuit mee. Zelf, of met uw naasten. En juist dát maakt uw inbreng van onschatbare en onmisbare waarde. Op dit moment denken nog te weinig ouderen écht mee, en daar willen we verandering in brengen!

Vanuit de  Alliantie Drentse Zorg met Ouderen organiseert Denktank 60+ Noord daarom vanaf het najaar van 2021 een aantal bijeenkomsten over het thema Ouderenparticipatie rondom welzijn, wonen en zorg. De bijeenkomsten zijn in samenwerking met CMO STAMM en worden mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.

Onze ambitie? Zoveel mogelijk ouderen in de gelegenheid te stellen om in de nabije toekomst ook daadwerkelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de dienstverlening aan Drentse Ouderen over welzijn, wonen en zorg! Van praten ‘over’ ouderen naar samen ‘mét’ ouderen!

Ouderen kunnen en willen zich hierop goed voorbereiden.

Dat doen we als volgt:

  • Startbijeenkomst: Introductie op ouderenparticipatie en ophalen wensen en behoeften vanuit ouderen zelf  eind oktober 2021
  • Bijeenkomst: ‘Hoe werkt de zorg’ – begin 2022
  • Bijeenkomst: Effectief communiceren - begin 2022

O.a.: Hoe kan de stem van de oudere zelf nu goed gehoord worden? En hoe kunt u zich als oudere zelf voorbereiden op het meepraten en meedoen in werkgroepen, beleidsvorming en dergelijke?

  • Verdiepende digitale themabijeenkomsten - jaarrond in 2022. 
    De inhoud wordt nog nader bepaald. Onder andere door de inbreng van uzelf. 

O.a.: Voor vormgeven en laten slagen van ouderenparticipatie bestaat geen kant-en-klaar recept. Het kost tijd, inspanning en wilskracht om goed samen te werken. Waar moet je rekening mee houden?

De eerste drie bijeenkomsten worden georganiseerd op een centrale en goed bereikbare plek in Drenthe. De exacte data en locatie volgen in de uitnodiging in september.

De jaarronde verdiepende themabijeenkomsten zullen digitaal zijn.

Dit cursusaanbod is voor u kosteloos mogelijk dankzij een subsidie van de Provincie Drenthe.

Heeft u interesse?

Graag horen we alvast van u of u interesse en/of vragen heeft in het bijwonen van de bijeenkomsten.   kunt uw interesse hier aangeven.

Hierna nemen we waar nodig contact met u op om nader kennis te maken en uw eventuele vragen te beantwoorden. U ontvangt in september de uitnodiging voor de startbijeenkomst waar u zich definitief kunt aanmelden. Alvast hartelijk dank en graag tot ziensGegevens


Aangeboden door
Vaart Welzijn algemeen

Adres
online

Tijdstip
00:00

Uiterste inschrijfdatum
31 okt. 2021

Reactie sturen naar de aanbieder

Door middel van onderstaand formulier kunt u een reactie plaatsen op deze training. Heeft u al een account bij ons dan kunt u inloggen zodat u niet de gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Hoe wilt u reageren?

Organisatiegegevens

Naam & aanhef

Gegevens

Reactie

Door bovenstaande keuze aan te vinken verklaard u akkoord te gaan met de voorwaarden voor trainingen (opent in nieuw tabblad).

Naar overzicht