Velden zijn niet correct ingevuld
WerkPro Assen

WerkPro Assen Loods 18 havenkade

Vestigingsplaats: Assen

GoudGoed kringloop vind je in Groningen en Assen op maar liefst 6 verschillende locaties. Onze lijfspreuk is  “Kringloop met kansen”

Unieke spullen voor leuke prijzen! Bij GoudGoed wordt 90% van alle inbreng opnieuw gebruikt. Geef spullen een tweede kans en help mee om hergebruik te stimuleren!

Over GoudGoed

De kringloopbedrijven van GoudGoed zamelen bruikbare goederen in. Goederen worden afgeleverd bij inbrengpunten of worden (gratis) opgehaald. Alles wat nog bruikbaar is wordt gesorteerd en indien nodig gerepareerd. De artikelen worden geprijsd en verkocht in een van de GoudGoed kringloopwinkels.

GoudGoed kringloop recyclet ongeveer 90% van de ingebrachte goederen. Klanten kunnen voor een leuke prijs goede en unieke spullen kopen.

Wat gebeurt er met de opbrengst? 

Wij besteden ons geld aan de zorg voor mensen en de zorg voor het milieu. Dat zijn de twee doelstellingen van GoudGoed. GoudGoed heeft geen winstoogmerk en is onderdeel van stichting WerkPro. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden hier begeleid en opgeleid zodat hun kans op een reguliere baan toeneemt. Mensen zetten werkende weg stappen naar zelfstandig leven, wonen en werken. De begeleiding is gericht op versterken van individuele mogelijkheden en een betere arbeidsmarktpositie.

  • Begeleiden en opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Ondersteunen van verschillende goede doelen. (lees meer op onze website)

  • Huur, onderhoud- en personeelskosten

https://www.goudgoed.nl/over-goudgoed/#samenleving

Aangeboden vacatures

Aangeboden vrijwilligerswerk

Aangeboden trainingen

Geen trainingen aangeboden