Velden zijn niet correct ingevuld
Amnesty International

Amnesty International Afdeling Assen

Vestigingsplaats: Assen

Amnesty International is een wereldwijde beweging die opkomt voor de mensenrechten. Amnesty onderzoekt op alle continenten of mensenrechten worden nageleefd. Amnesty maakt schendingen openbaar en komt op voor slachtoffers. Amnesty protesteert niet alleen tegen onrecht maar werkt ook aan concrete oplossingen. Gezamenlijk met miljoenen mensen die Amnesty wereldwijd steunen die massaal en eensgezind in actie komen. Vanuit alle hoeken van de wereld zet Amnesty International regeringen onder druk. Amnesty werkt samen met lokale groepen en lokale organisaties en voorvechters van mensenrechten in landen waar dit het hardst nodig is. Amnesty International blijft echter altijd volstrekt onpartijdig en onafhankelijk. Amnesty International ontvangt geen financiële steun of subsidie van overheden om de onpartijdigheid en onafhankelijkheid te waarborgen. Op deze manier bouwen we aan een wereldwijde mensenrechtenbeweging en komt Amnesty International overal op voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Juist nu, met zoveel brandhaarden overal ter wereld waar de fundamentele vrijheid van de mens en vooral kinderen onder druk staan.

 

 

 

 

www.assen.amnesty.nl
Amnesty International