Velden zijn niet correct ingevuld
Humanitas

Humanitas afd. Assen

Vestigingsplaats: Assen

Humanitas afdeling Assen
Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. De dienstverlening is veelal kleinschalig (maatjescontacten, huisbezoek), persoonlijk (van-mens-tot-mens) en wordt lokaal georganiseerd.

Activiteiten Humanitas Assen
Een overzicht van alle activiteiten van Humanitas Afdeling Assen. Van een aantal projecten zijn folders met meer informatie te downloaden op de website.
• Project van A (arts) tot Z (ziekenhuis): Vrijwilligers zorgen voor begeleiding bij arts of ziekenhuis wanneer mensen er tegenop zien om alleen te gaan.
• Thuisadministratie: Wie problemen heeft om de eigen (financiële) administratie op orde te houden kan (tijdelijk) steun ontvangen van een vrijwilliger.
• Rouwverwerking/Rouwbegeleiding: Vrijwilligers zijn beschikbaar om met mensen die een rouwproces doormaken te praten en steun te verlenen, zowel individueel als in lotgenotengroepen.
• Kindervakantieweken: Voor kinderen die om financiële, sociale redenen niet op vakantie kunnen gaan, organiseert Humanitas jaarlijks vakantieweken.
• Speelgoedactie: Vrijwilligers van Humanitas zorgen ervoor dat met Sinterklaas kinderen uit gezinnen die financieel in een moeilijke positie verkeren een cadeautje ontvangen. Sinds 2018 gebeurt dit i.s.m. de Sociale Winkel.
• Vriendschappelijk Huisbezoek: Eenzaamheid ontstaat niet omdat je geen mensen om je heen hebt, maar omdat je gewoonweg niet weet hoe je uit je eigen besloten kringetje kunt stappen. De vrijwilligers van Vriendschappelijk Huisbezoek bieden een luisterend oor en gaan samen met je op pad naar een leven samen met anderen.
• Vriendschapskring "Soosjetijd": De Vriendschapskring Soosjetijd is een soos, waar eens in de twee weken activiteiten worden georganiseerd voor (jong) volwassenen met autisme of daarmee in verband staand.
• Bezoekregeling gedetineerden: De afdelingen Noordenveld en Assen zijn in samenwerking met de Humanistisch geestelijk verzorger van Esserheem een bezoekgroep gestart; vrijwilligers van Humanitas bezoeken zo eens per 2 weken een gedetineerde.
• Maatjesproject: Het maatjesproject koppelt deelnemers en vrijwilligers. Het project richt zich op mensen met een beperking: psychiatrisch, lichamelijk/verstandelijk, of aan een autisme verwante stoornis. Door hun beperking raken ze vaak in een isolement. Het project is bedoeld om deelnemers uit hun isolement te halen. Men kan zich telefonisch aanmelden via 06-83199336 of een mail sturen naar: maatjes.assen@humanitas.nl.
• Taalondersteuning voor anderstaligen: vrijwilligers organiseren 3  dagdelen per week conversatiebijeenkomsten voor anderstaligen
• Levensboek: Vrijwilligers helpen bij het maken van een levensboek
• Begeleide Omgangs Regeling (BOR): Vrijwilligers ondersteunen gescheiden ouders bij het   afspreken en nakomen van een omgangsregeling. Het belang van het kind staat hierbij centraal.  Humanitas BOR is te bereiken via 050 312 06 33 of bor.noord@humanitas.nl
• Humanitas Assen werkt samen met:
o het nieuw opgerichte Sociaal Netwerk Vrijwilligersorganisaties Assen (voorheen SamSam en Sociale Alliantie Assen) op het gebied armoedebestrijding en het doorbreken van sociaal isolement, en
o W.bt. thuisadministratie met Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen en Budgetsupport (HUB)

Lees meer op: www.humanitas.nl/afdeling/assen
Bezoekadres Brunelstraat 77
9404KB Assen
Telefoon 
Humanitas 0592 311121  

Website www.humanitas.nl/afdeling/assen

E-mail assen@humanitas.nl

Contactpersoon  Els Timmerman; Secretaris Humanitas Assen

 

http://www.humanitas.nl