Velden zijn niet correct ingevuld

Werkwijze reageren op particuliere buren (hulp)vraag:

 • maak een persoonlijk account aan en vink aan bij 'Ik wil deze site gebruiken voor ..." 
  'ik zoek vrijwilligerswerk';
 • reageer op de betreffende hulpvraag door een reactie te plaatsen;
 • uw persoonlijk profiel en reactie op een (hulp)vraag worden door VIP! Assen gecheckt;
 • VIP! Assen zal eventueel contact met de particuliere hulpbieder opnemen en indien gewenst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek;
 • indien het contact/gesprek positief verloopt zal na overleg met de hulpbieder zijn/ haar gegevens aan de hulpvrager worden doorgegeven;
 • het is aan de (hulp)vrager en de potentiële hulpbieder om een kennismakingsgesprek te plannen en verdere afspraken te maken over het vervolg;
 • de hulpvrager en de -bieder zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraak, het concreet maken van afspraken rondom de hulpvraag en het verloop van het contact;
 • het is raadzaam een en ander vast te leggen in een document of afsprakenformulier.
   
 • wanneer u te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld  fraude, misbruik, overvragen van hulpbieder, of wanneer u een vervelende ervaring heeft gehad verzoeken we u deze aan VIP! Assen te melden, zodat wij passende actie kunnen ondernemen;
 • desgewenst kan een VIP! Assen-medewerker of buurtwerker van Vaart Welzijn als aanspreekpunt voor beide partijen fungeren;
 • heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: tel. 06-51326239 of mail naar vip@vaartwelzijn.nl