Velden zijn niet correct ingevuld

Werkwijze bij plaatsen particuliere buren (hulp)vraag:

 • u maakt een persoonlijk account aan en zet een vinkje bij  'aanbieden vrijwilligersvacature';
 • uw (hulp)vraag kunt u invullen bij 'vacature toevoegen';
 • uw persoonlijk profiel en de (hulp)vraag worden door VIP! Assen gecheckt (zie criteria en spelregels);
 • eventueel kan een medewerker van VIP! Assen of een buurtwerker van Vaart Welzijn u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek of u een huisbezoek brengen;
 • past een (hulp)vraag bij een bestaande hulporganisatie (zoals Humanitas, Klussendienst, Zonnebloem, Rode Kruis, etc.) dan brengen we u hiervan op de hoogte en desgewenst met de betreffende organisatie in contact;
 • past uw vraag niet bij een bestaande organisatie, dan kan de (hulp)vraag anoniem op de vacaturebank worden geplaatst;
 • afhankelijk van de situatie, en indien gewenst, is het mogelijk om van de hulpbieder een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen. Kosten voor deze VOG zijn voor uw eigen rekening. Weest u er wel van bewust dat een VOG nooit helemaal sluitend is om ongewenst gedrag te voorkomen;
 • wanneer u te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, fraude, misbruik of een vervelende ervaring heeft gehad, verzoeken we u deze aan VIP! Assen te melden, zodat wij passende actie kunnen ondernemen;
 • desgewenst kan een VIP! Assen medewerker of buurtwerker van Vaart Welzijn als aanspreekpunt voor beide partijen fungeren;
 • heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een (hulp)vraag? Neem dan gerust contact met ons op:
 • T: 06-51 326 239 of
 • E: vip@vaartwelzijn.nl