Velden zijn niet correct ingevuld

Wanneer is werk vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat u onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving en er is sprake van een zekere mate van organisatie.

Bij vrijwilligerswerk geef je tijd voor het doen van iets zinvols, zonder betaald te worden. Een vrijwilliger is iemand die regelmatig voor een organisatie werkzaam is en niet voorkomt in de loon- en salarisadministratie, hoewel er soms sprake kan zijn van een (geringe) onkostenvergoeding. In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor vrijwilligerswerk:

 • werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang;
 • werk bij een non-profit organisatie, een organisatie zonder winstoogmerk;
 • werk waarvoor niet betaald wordt; 
 • werk kost de arbeidsmarkt geen banen;
 • werk komt niet in de plaats van een betaalde baan;
 • werk dat niet concurrerend is met betaald werk; 
 • werk dat niet meer dan 20 uur per week inneemt; 
 • vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

De laatste jaren is er op het gebied van vrijwilligerswerk een duidelijke verandering gaande. Het gaat dan niet om de hoeveelheid mensen die vrijwiligerswerk doen, want dat is al tijden zo rond de 40% á 45%. De verandering heeft te maken met de verschuiving van traditionele vormen van vrijwilligerswerk naar nieuwe vormen, soms aangeduid door een naamsverandering naar vrijwillige inzet. De veranderingen hebben dan bijvoorbeeld te maken met flexibele inzet, kortdurende klussen en inzet bij mensen thuis. De diversiteit van vrijwilligerswerk wordt hierdoor nog groter.

Tien goede redenen om vrijwilligerswerk te doen.

Iedereen heeft zijn/haar eigen redenen om vrijwilligerswerk te doen. Hieronder staan 10 verschillende redenen. Misschien heeft u nog wel een andere reden.

 1. (andere) mensen ontmoeten;
 2. (nieuwe) ervaringen opdoen;
 3. ontvangen van waardering;
 4. iets kunnen vertellen op verjaardagsfeestjes;
 5. uitbreiden van eigen netwerk;
 6. ontdekken wat je leuk vindt/wat je kunt;
 7. iets doen voor een ander in de samenleving;
 8. tijd wordt zinvol besteed;
 9. de week krijgt structuur;
 10. gewoon omdat het leuk is!

De mogelijkheden
Het aantal mogelijkheden is enorm, ongeacht je vaardigheden en ervaring. Voor jong en oud, werkend of niet werkend. Binnen de vrijwilligerswereld is een grote verscheidenheid. Er is voor elk wat wils.

Het grootste probleem voor veel mensen is het vinden van tijd om vrijwilligerswerk te doen. Het kan je keuze natuurlijk beperken als je niet veel tijd te besteden hebt maar de ervaring leert dat ook druk bezette mensen geschikte mogelijkheden vinden.

Vrijwilligerswerk kun je op elke leeftijd doen. Echter, soms kan het moeilijk zijn voor mensen jonger dan 16 of ouder dan 75 jaar. Dit is vaak om verzekeringsredenen.