Velden zijn niet correct ingevuld

Onze geschiedenis

In de gemeente Assen zijn meer dan 600 vrijwilligersorganisaties actief in allerlei sectoren. Mede dankzij de grote inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers is onze gemeente prettig leefbaar. De gemeente Assen vindt het dan ook belangrijk dat organisaties kunnen blijven rekenen op deze onmisbare hulp. Voor nu en voor in de toekomst. Noordermaat is destijds gestart met de Vrijwilligerscentrale, die sinds 1-7-2015 is ondergebracht bij Vaart Welzijn en inmiddels VIP! Assen heet. VIP staat voor Vrijwilligers Informatie Punt.

VIP! Assen biedt ondersteuning aan vrijwilligers en organisaties. Onze kerntaken zijn:

  • bij elkaar brengen van vraag en aanbod,
  • adviseren, informeren en ondersteunen van vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties die met vrijwilligers werken,
  • bieden van een platform voor deskundigheidsbevordering,
  • promoten van het vrijwilligerswerk,
  • behartigen van belangen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Door de veranderingen in de samenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op burenhulp, met individuele hulpvragen. Ook hiervoor kan men bij VIP! Assen terecht.