Velden zijn niet correct ingevuld

Werven van vrijwilligers

Dank zij de inzet van vrijwilligers is de gemeente Assen zo prettig leefbaar en kunnen de ruim 600 vrijwilligersorganisaties voortbestaan. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde.

Vrijwilligers vroeger en nu 

Wanneer uw organisatie nieuwe vrijwilligers nodig had lag het voor de hand hier bekenden voor te benaderen. Met een beetje geluk zeiden ze nog 'ja' ook. En als je veel geluk had bleken ze alle voorkomende taken te willen doen en niet op een uurtje meer of minder te kijken. Ze bleven jaren hangen.

Helaas gaat dat vandaag de dag niet meer zo gemakkelijk en bovendien wordt dit type vrijwilliger steeds zeldzamer. Maar dat wil niet zeggen dat men geen vrijwilligerswerk meer wil doen. Uit onderzoek blijkt dat je tegenwoordig meer succes hebt als je vrijwilligers anders benadert. Zo wil men goed geïnformeerd worden, een duidelijke taakomschrijving hebben, weten hoeveel tijd het kost, werktijden die aan de vrijwilligers zijn aangepast en betrokken worden bij beslissingen. Over andere zaken wil men wel geïnformeerd worden, maar dan simpel en in ieder geval zo weinig mogelijk door vergaderingen. 

Een andere benadering
Mensen hebben over het algemeen meer dan genoeg mogelijkheden om hun vrije tijd in te vullen: cursussen, hobby's, sport, sociale contacten, enz. Waarom gaat iemand vrijwilligerswerk doen in zijn vrije tijd? Of waarom niet? Het stellen van deze vragen is de eerste stap op weg naar aantrekkelijk vrijwilligerswerk. De belangrijkste motieven van vrijwilligers om aan de slag te gaan zijn:

 • Omdat het leuk is
 • Om ervaring op te doen
 • Om andere mensen te ontmoeten
 • Om nieuwe vaardigheden te oefenen of leren
 • Omdat het resultaat oplevert
 • Vanwege morele, religieuze of politieke principes

Om vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken is het van belang mensen op hun motivatie aan te kunnen spreken. Kortom, wat levert het de vrijwilliger op? Naast het vertellen wat de vrijwilliger voor u kan doen, kunt u de vrijwilliger vertellen wat het hem of haar oplevert.
Naast de hierboven genoemde redenen voor mensen om vrijwilligerswerk te gaan doen, zijn er nog een aantal factoren waarmee u rekening dient te houden. Bijvoorbeeld met de omvang van het takenpakket. Steeds minder mensen willen zich voor lange tijd aan een organisatie verbinden en omvangrijke takenpakketten uitvoeren. Bekijk hoe u omvangrijke takenpakketten op kunt delen in kleinere taken. Wellicht zijn er zelfs taken die maar een tijdelijke inzet van vrijwilligers vragen. Of denk eens aan het inzetten van een pool van vrijwilligers in die op toerbeurt de taak uitvoeren.

Hieronder volgen enkele links over wervingsmethoden, motieven van vrijwilligers en specifieke werving voor functies. Het VIP kan u op allerlei manieren van dienst zijn bij de werving van vrijwilligers.

Bestand: Haal meer vrijwilligers binnen door een wervende vacaturetekst!

Bestand: Wervingscirkel

Bestand: Wervingsplan in 10 stappen
Het opstellen van een wervingsplan in 10 stappen.

Bestand: Motieven van vrijwilligers
Waar vindt een vrijwilliger zijn motivatie? Waarom kiest iemand om te werken in een bepaalde sector? In bovenstaande PDF vindt u daar een uitgebreide rapportage over.

Goede ervaringen voor het werven van vrijwilligers vanuit de praktijk zijn:

 • persoonlijk aanspreken van mensen op hun natuurlijke betrokkenheid bij organisatie of wijk;
 • niet denken vanuit vacatures en functies, maar aansluiten bij talenten, competenties, voorkeuren en mogelijkheden van mensen;
 • persoonlijke benadering van en persoonlijk contact met de achterban van organisaties of wijk;
 • gestructureerde aanpak volgens een aantal vaste stappen als basis;
 • vanuit deze basis ruimte bieden voor een eigen invulling (wat betreft doel, doelgroep en aanpak), toegesneden op de specifieke organisatie, wijk en context;
 • continuïteit in en verankering van de aanpak in de organisatie(s).

Link: Werven van bestuursleden
Enkele tips om gericht te zoeken naar geschikte bestuursleden.

Link: Opstellen van een wervende vacaturetekst
Enkele tips voor het opstellen van een complete vacaturetekst: werf de vrijwilliger van nu!