Velden zijn niet correct ingevuld

Preventie grensoverschrijdend gedrag

Voor de een lijkt het een enorm onderwerp; de ander is er al een tijdje mee bezig. Hoe voorkom je seksueel ongewenst gedrag en seksueel misbruik in je vrijwilligersorganisatie?

Want wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken, hoor je er alles aan te doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Een eerste eenvoudige stap is zorgen dat vrijwilligers binnen de organisatie een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Die is in veel gevallen kosteloos te krijgen, zie gratisvog.nl. Hanteer ook heldere omgangsregels. Zo weet iedereen welk gedrag wel en niet passend is. Stel een vertrouwenscontactpersoon aan. En wees zorgvuldig bij het aannemen van vrijwilligers.

Als bestuur of coördinator vrijwilligerswerk kunt u direct aan de slag met toolkit In veilige handen (project van vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk), de toolkit Beleid seksuele intimidatie (van NOC*NSF) of de toolkit Een veilige kerk. Kijk op www.maakereenpuntvan.nl welke toolkit bij uw organisatie past.

Maak er een punt van is een campagne van de Rijksoverheid. De campagne wordt gesteund door: Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), sportbrancheorganisatie NOC*NSF en CIO - Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

 

 

Stichting Tuchtrecht vrijwilligerswerk:
Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk maakt het mogelijk dat een door de stichting ingestelde tuchtcommissie en commissie van beroep rechtspreken bij vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers bij minderjarigen. De stichting neemt vrijwilligersorganisaties daarmee deze moeilijke taak uit handen.
Meer info op: tuchtrecht en vrijwilligerswerk