Velden zijn niet correct ingevuld

Handvest Vrijwilligersbeleid

Tien aandachtspunten voor een goed vrijwilligersbeleid in professionele organisaties

1. Zichtbaarheid
Het vrijwilligerswerk is zichtbaar in de organisatie.
2. Heldere kader
Er zijn heldere kaders waarbinnen vrijwilligers hun werkzaamheden verrichten.
3. Bewegingsruimte
De vrijwilligers hebben binnen de gestelde kaders bewegingsruimte.
4. Inspraak
De vrijwilligers hebben de mogelijkheid tot inspraak binnen de organisatie.
5. Aandacht voor diversiteit
De organisatie heeft aandacht voor de toegenomen diversiteit in kleur en achtergrond van zowel cliënten als vrijwilligers.
6. Begeleiding
Vrijwilligers worden begeleid bij het uitoefenen van de werkzaamheden.
7. Scholing
Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld om de voor hun werk noodzakelijke gewenst geachte deskundigheid op te doen door middel van scholing.
8. Voorzieningen
De organisatie biedt materiele voorzieningen om het vrijwilligerswerk zonder risico en zonder eigen kosten uit te kunnen voeren.
9. Waardering
De organisatie laat blijken dat het vrijwilligerswerk gewaardeerd wordt.
10. Goede sfeer
Er heerst een goede sfeer op de werkvloer, wat van groot belang is om het vrijwilligerswerk met plezier te blijven doen.

Bron: VNG