Velden zijn niet correct ingevuld

Gratis VOG voor vrijwilligers

Landelijke regeling voor koepelorganisaties

Landelijk kan in bepaalde situaties een gratis VOG worden aangevraagd. Aan vrijwilligers die met kinderen werken bij de scouting (Scouting Nederland), sportclubs (onder de koepel van NOC/NSF) en als begeleiders van jeugdkampen (vanuit het Steunpunt Kindervakanties) wordt landelijk een gratis VOG verstrekt. Informatie hierover kan via de landelijke koepelorganisaties worden opgevraagd.

Per 1 november 2018 wordt de landelijke regeling uitgebreid.

Naast deze landelijke regeling biedt de gemeente Assen vrijwilligersorganisaties in een aantal situaties ook de mogelijkheid voor een gratis VOG. Graag eerst bij de landelijke regeling kijken of uw organisatie hieronder valt.

 

Gemeentelijke regeling

De gemeente Assen heeft besloten dat zij de kosten voor een VOG voor vrijwilligers in Assen voor haar rekening neemt. De gratis VOG kan worden verstrekt aan vrijwilligers die wonen en/of vrijwilligerswerk doen binnen de gemeente Assen en contact hebben met kwetsbare doelgroepen, zoals minderjarige kinderen en jongeren, senioren, (ernstig) zieken en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In het werken met kwetsbare doelgroepen kan men ook te maken hebben met vertrouwelijke informatie, geldzaken en goederen van cliënten. In deze gevallen kan het voor organisaties relevant zijn voor hun vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

 

Aanvragen gratis VOG

Voor het aanvragen van een VOG is een ingevuld VOG aanvraagformulier (aanvraagformulier VOG NP) nodig en een door het VIP ondertekende Vrijwilligersverklaring. Het VOG aanvraagformulier dient te worden ingevuld door de organisatie waar vrijwilligerswerk wordt gedaan én de vrijwilliger zelf. De vrijwilligersverklaring verkrijgt men door met het ingevulde VOG aanvraagformulier bij VIP! Assen langs te gaan. Daar wordt de aanvraag gecheckt en na goedkeuring een getekende Vrijwilligersverklaring af gegeven.

Vrijwilligers kunnen met beide juist ingevulde documenten bij de balie van het gemeentehuis een VOG aanvragen. Legitimatie verplicht.

 

Informatie over een VOG vindt u hier.

 

Ongewenste situaties beperken

Deze verklaring geeft geen garanties dat ongewenst gedrag voorkomen wordt. Wel staan organisaties sterker in hun overtuiging dat ze er alles aan doen om ongewenste situaties te beperken. De verklaring moet niet de plaats innemen van de sociale controle of de alertheid of ongewenst gedrag doen verslappen. Het is daarom belangrijk dat de VOG een onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen die organisaties kunnen nemen om een veilige omgeving te scheppen en het ontstaan van risico’s te verkleinen.