Velden zijn niet correct ingevuld

Collectieve Verzekering Vrijwilligers Assen

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Assen heeft daarom twee verzekeringspakketten (VNG BasisPolis en de PlusPolis) afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken.

Deze verzekering is voor vrijwilligers in Assen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle* vrijwilligers in Assen zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd;
 • ook bij eenmalige activiteiten;
 • geen minimum aantal uren;
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

*Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Verzekeringspakket

BasisPolis:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers

PlusPolis:

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. 
Kijk hier voor de informatiebrochureverzekeringsvoorwaarden en verzekerde bedragen.

Schadevoorbeelden bij verzekering

 • Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger stoot dure vaas om tijdens collecteren.
 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering Vrijwilliger: Vrijwilliger helpt met het schilderen van het clubhuis en valt van de trap.
 • Aansprakelijkheidsverzekering rechtspersonen: Vrijwilligersorganisatie wordt aangesproken omdat een vrijwilliger schade heeft toegebracht aan derden.
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Wim zit als voorzitter in het bestuur van de voetbalvereniging. De penningmeester koopt voor in de bestuurskamer een dure lederen bank, terwijl de voetbalclub dat helemaal niet kan betalen. De leverancier van de bank legt een claim neer bij het bestuur. Elk bestuurslid wordt in zijn privé-vermogen aangesproken, doordat ze onvoldoende toezicht hebben gehouden in de clubkas.
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen: Vrijwilliger Ingrid bezorgt voor de lokale ouderenstichting maaltijden aan huis. Dit doet ze met haar eigen auto. Tijdens het bezorgen van een warme maaltijd bij een oudere dame botst ze met haar auto tegen een paal. De auto blijkt zwaar beschadigd.

Nog meer weten over de collectieve vrijwilligerswerkverzekering? Kijk op de meestgestelde vragen of praktische vragen over dit onderwerp.

Ook op de website van NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) is meer te lezen over de collectieve vrijwilligersverzekering. Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis, maar zijn onder voorwaarden deels meeverzekerd. Mantelzorgers kunnen aanspaak maken op de Ongevallen-, Persoonlijke eigendommen, Aansprakelijkheid- en Rechtbijstand verzekering voor vrijwilligers.  

Schade … en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon kan het schadeformulier (pdf) downloaden en ingevuld mailen naar Esther de Hesse, coördinator VIP! Assen; e.dehesse@vaartwelzijn.nl. De claim wordt beoordeeld en vervolgens digitaal doorgestuurd naar de verzekeraar.

De schade wordt door de verzekeraar rechtstreeks afgewikkeld met de benadeelde. De coördinator van VIP! Assen wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade. Deze vrijwilligersverzekering is een secundaire verzekering. Dit houdt in dat de geleden schade eerst aangemeld moet worden bij uw eigen privé verzekering. Dekt deze verzekering de schade niet, dan kan een beroep gedaan worden op de vrijwilligersverzekering.

Voor verdere informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met Esther de Hesse,
tel. 06-51178679.