Velden zijn niet correct ingevuld

Is jouw organisatie AVG-bestendig?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Een regeling die ook alle vrijwilligersorganisaties raakt.

Alle (vrijwilligers)organisaties moeten nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. Ook moeten ze bedenken of dat wat ze opslaan wel functioneel is. Deze nieuwe wet verlangt van organisaties dat ze vastleggen in een beleidsplan wat ze aan persoonsgegevens registreren en hoe ze die data beschermen.

Denk bijvoorbeeld aan de voetbalvereniging die standaardadressen (straatnaam, postcode, huisnummer) van de leden in een bestand bewaard terwijl alle communicatie per telefoon, sociale media en digitale nieuwsbrief gaat. Deze clubs hoeven helemaal geen straat en huisnummer te bewaren. Het zal even wennen zijn maar hoe minder informatie er over personen bewaard wordt, hoe moeilijker gegevens herleidbaar zijn naar een persoon en hoe minder kans op schending van de privacy.

Het is nog best ingewikkeld om te bedenken welke informatie van mensen je nodig hebt om goed te functioneren als organisatie. En om dit vervolgens veilig vast te leggen en te beschermen.
De vereniging NOV biedt daarom een 7-stappenplan voor vrijwilligersorganisaties, om ook jouw organisatie/club AGV-bestendig te maken.

 

 Naar het overzicht