Velden zijn niet correct ingevuld

'Assen Helpt'
Vrijwilligerswerk en naoberhulp
 

Vrijwilligers kunnen zich inzetten voor een sportvereniging, op scholen, in buurthuizen, een maatschappelijke organisatie en bij ontmoetingsactiviteiten; zo zijn er nog vele voorbeelden te benoemen. Zij doen dit vaak naast hun werk en meestal ontstaat het contact met een organisatie die vrijwilligers zoekt door de levensfase waarin de vrijwilliger zich zelf bevindt ( kinderen op school en sport, actieve ouderen in een verzorgingshuis, volwassenen
met oudere kinderen in buurthuis, belangenverenigingen etc.).
 
Naoberhulp is van oudsher het begrip dat je in de buurt en in je eigen gezin en familie omziet naar elkaar. Even een helpende hand bieden bij ziekte in een gezin, zorgen voor vervoer, samen boodschappen doen of een wandeling maken. Deze vorm van burenhulp was vroeger niet zozeer vrijwillig, maar was onderdeel van de sociale structuur in dorp of wijk. Het was een ongeschreven wet dat iedereen daar zijn steentje aan bijdroeg. En het draagt een veel meer individueel gericht karakter dan vrijwilligerswerk.

Met de komst van de verzorgingsstaat is dat “verplichtende” karakter van naoberschap weggevallen. En met de decentralisatie van zorg naar de gemeente is er weer een groeiend beroep op vrijwillige inzet en het zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven en wonen.
Bewoners die nu naoberhulp verlenen doen dat omdat ze al een persoonlijk contact met iemand hebben, zich moreel verantwoordelijk voelen en voldoening halen uit het omzien naar iemand anders. In de huidige maatschappij met drukke werkweken en familie vaker op afstand, is het minder vanzelfsprekend dat de hulpvrager en hulpbieder elkaar gemakkelijk vinden.
 
VIP! Assen levert hieraan een bijdrage door het realiseren van een goede voorziening voor ondersteuning van vrijwilligers, naoberhulpen en hulpvragers d.m.v. de volgende taken: 

  • werving, selectie en koppelen;
  • advies en begeleiding
  • informatie en deskundigheidsbevordering
  • collectieve vrijwillige dienstverlening. 

Er is nauwe samenwerking met Mijn Buurt Assen, vrijwilligersorganisaties in Assen, mantelzorgondersteuning en met de buurtteams van Vaart Welzijn.

Persoonlijke en/of digitale toegang
Bij VIP! Assen kan iedereen terecht voor vrijwilligerswerk, noaberhulp en particuliere hulpvragen. Direct persoonlijk contact door binnenlopen, maar ook de mogelijkheid om daar of vanuit huis zelf met de computer op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk. Bij vragen is direct contact mogelijk met de coördinator Vrijwilligerswerk of de vrijwilligers van VIP! Assen.  
    
'Kleintje VIP' in wijk of buurt
Naast VIP! Assen in het centrum kan men op locatie tijdens de spreekuren van de buurtteams terecht voor een 'kleintje VIP'. Er is mogelijkheid om in te loggen op de website, informatie te vergaren of in gesprek te gaan met iemand van het buurtteam. Juist het persoonlijke contact en kennis van de situatie is een belangrijke aanvulling op het gebruik van de website.