Velden zijn niet correct ingevuld

Particuliere-, naober- ofwel burenhulp
'Assen Helpt'

Met een klein beetje hulp en aandacht kunnen mensen vaak prettiger en langer thuis blijven wonen. In de huidige maatschappij met drukke werkweken en familie vaker op afstand is hulp uit de directe omgeving minder vanzelfsprekend.  Daardoor is het wenselijk dat hulpvragers en vrijwillige hulpbieders met elkaar in contact gebracht kunnen worden.  Als burenhulp of maatje bied je hulp en/of ondersteuning bij iemand thuis die geen of een niet toereikend netwerk heeft.

VIP! Assen biedt waar mogelijk particulieren de kans om een praktische en/of sociale (hulp)vraag op de VIP website te plaatsen: 
• zoekt u bv. een paar helpende handen omdat u door ziekte, handicap of ouderdom niet (meer) alles zelf kunt doen?
• of zoekt u iemand om mee koffie/thee te drinken, voor een praatje en/of luisterend oor?
• of heeft u behoefte aan gezelschap voor een gezellig uitje of bij een wandeling?

Ook als u iets voor een ander wilt betekenen of hulp wilt bieden kunt u reageren op een particuliere-, noaber- ofwel buren hulpvraag.

In beide gevallen kunt u gebruik maken van deze website. We gaan uit van de goede intenties van mensen, zowel degenen die om hulp vragen als degenen die iets voor een ander willen betekenen. Wanneer we de indruk hebben dat er iets niet klopt zullen we contact opnemen en heeft VIP! Assen het recht om de oproep of aanbod niet te plaatsen.

Criteria om een praktische en/of sociale (hulp) vraag te plaatsen vindt u hier.
Spelregels bij gebruikmaken van deze website vindt u hier.
Hoe plaatst u een particuliere (hulp)vraag? De werkwijze vindt u hier.
Wilt u hulpbieden en reageren op een particuliere (hulp)vraag? Klik hier voor de werkwijze.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op: tel. 06-51326239 of mail naar vip@vaartwelzijn.nl