Velden zijn niet correct ingevuld

Algemene voorwaarden

Het VIP! Assen geeft vorm en inhoud aan het vrijwilligerwerkbeleid van de gemeente Assen en is politiek neutraal. Om gebruik te maken van VIP! Assen dient u of uw organisatie te voldoen aan de algemene voorwaarden van VIP! Assen: 

  • Uw organisatie dient een non-profit organisatie te zijn, een Stichting of een Vereniging; 
  • Uw organisatie voldoet aan de NOV criterea; 

Verdere informatie: 

  • Deze website is voor iedereen in de gemeente Assen
  • Het overnemen van teksten van deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming.
  • Op alle foto’s en illustraties van deze website is het auteursrecht van toepassing. Ze mogen niet worden gebruikt door derden.
  • De vrijwilligers en beroepskrachten die je raadpleegt vallen onder de beroepscodes en de verantwoordelijkheid van de organisatie waar ze werken. Wanneer er strafbare feiten worden gepleegd wordt er aangifte gedaan bij de politie. 
  • Op de site van het VIP! Assen staan relevante links en verwijzingen naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere sites.
  • VIP! Assen heeft het recht om een organisatie en/of persoon te weigeren indien de doelstelling of werkwijze in strijd is met algemene doelstelling van Vaart Welzijn  

 

,