Velden zijn niet correct ingevuld

Website Vitaal Vrijwilligerswerk in de lucht!

Website Vitaal Vrijwilligerswerk in de lucht!

Er is voor vrijwilligers in het sociale domein een nieuw digitaal platform, Vitaal Vrijwilligerswerk. Het platform richt zich op het trainen en informeren van vrijwilligers, zodat zij hun vrijwilligerswerk met plezier en voldoening kunnen doen: de vitale vrijwilliger.

Vitaal Vrijwilligerswerk is een initiatief van Tinten Welzijnsgroep en Cosis. Bij beide organisaties zijn honderden vrijwilligers actief op vele terreinen. Wij zijn er trots op dat zo velen zich willen inzetten voor hun medemens. Daarom hechten we veel waarde aan vitale vrijwilligers. Voor Tinten en Cosis betekent dit dat  mensen vrijwilligerswerk doen wat bij hen past - en dat ze de juiste kennis in huis hebben om dit met plezier te (blijven) doen.

Onder Tinten Welzijnsgroep vallen onder meer acht zelfstandige welzijnsorganisaties, die allen een Steunpunt Vrijwilligerswerk hebben. Cosis heeft twee werkmaatschappijen: Novo en Promens Care.

De eerste trainingen vanuit Vitaal Vrijwilligerswerk zijn inmiddels van start en richten zich op informatie over mensen met een verstandelijke beperking, een licht verstandelijke beperking en op mensen met een psychische beperking (bijv. borderline, pschose, depressie, autisme).

Meer weten ovder de trainingen? Kijk op Vitaal Vrijwilligerswerk.Naar het overzicht