Velden zijn niet correct ingevuld

Voorlichting VNG collectieve vrijwilligersverzekering

Uitnodiging voorlichting VNG Collectieve
Verzekering voor Vrijwilligers

Regelmatig krijgen we vragen van vrijwilligers-
organisaties en verenigingen over de gemeentelijke
Collectieve Verzekering voor Vrijwilligers in Assen.

Veelgestelde vragen zijn o.a.:

  • wie zijn verzekerd?
  • wat is verzekerd en wat niet?
  • kunnen we onze eigen verzekering opzeggen?
  • moeten onze vrijwilligers ergens aangemeld worden?
  • zijn bestuursleden ook verzekerd?
  • hoe kan een schade gemeld worden?

Voor het antwoord op deze en andere vragen hebben we Albert Meijer van Centraal
Beheer bereid gevonden een voorlichting te geven over de VNG Vrijwilligersverzekering op:

woensdag 10 april 2019 van 19.30-21.30 uur aan het Apollopad 5 in Assen

Inloop vanaf 19.00 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Graag aanmelden
vóór 3 april aanstaande bij Esther de Hesse, e.dehesse@vaartwelzijn.nl of 06-511 78 679.
 
 Naar het overzicht