Velden zijn niet correct ingevuld

Nieuwe Europese Privacy Wetgeving AVG per 25 mei 2018 van kracht

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt. 
Deze wetsverandering heeft invloed op alle vrijwilligersorganisaties. Het is belangrijk om na te denken over de volgende drie thema's:
1. Welke persoonsinformatie wordt bewaard? 
2. Hoe wordt deze informatie beschermd?
3. Wat wordt het beleid omtrent het melden van datalekken?
 
Hoe maak je jouw organisatie AVG-bestendig? Het NOV heeft een 7-stappenplan ontwikkeld dat hierbij handvaten kan bieden.
Leidraad NOV Privacybeleid
Leidraad NOV Verwerkingsovereenkomst

 

 

 

 

 Naar het overzicht