Velden zijn niet correct ingevuld

ANWB AutoMaatje start in september in Assen!

Ook in Assen zitten mensen gedwongen achter de geraniums met een sociaal en mobiliteitsprobleem. Dit leidt tot eenzaamheid. Er is weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks nog uit hun huis en raken zij in een isolement.

ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Vrijwilligers met een eigen auto vervoeren tegen een kleine kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten.Inmiddels hebben we voldoende vrijwilligers en op 9 september is de officiële aftrap van dit mooie project. Mensen die gebruik willen maken van AutoMaatje kunnen zich alvast melden en worden desgewenst vooraf thuis bezocht,

Voor aanmelden, meer informatie of vragen over ANWB AutoMaatje kunt u bellen of mailen met Marlies Heikens (tel. 06-40974978  m.heikens@vaartwelzijn.nl) of Esther de Hesse (tel. 06-51178679  e.dehesse@vaartwelzijn.nl)  van Vaart Welzijn.Naar het overzicht